Bài Tập Lập Dự Toán Kế Toán Quản Trị

Bài tập kế toán quản trị – Lập dự trù cùng kế toán Việt Hưng. Kế toán tài chính quản trị là một nhánh bắt đầu của ngành kế toán tài chính được thành lập và hoạt động trong thời gian hơn 15 năm trở lại đây và đang đổi thay xu thế mới của kế toán hiện nay đại.

Bạn đang xem: Bài tập lập dự toán kế toán quản trị


*

Đề bài bác bài tập kế toán quản trị

Tham khảo:

Bài tập kế toán tài chính 1 – tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ

Phương pháp làm kế toán quản trị doanh nghiệp chế tạo kinh doanh

Bạn vẫn đọc: bài bác tập kế toán quản trị – bao gồm lời giải: Bài tiên phong hàng đầu

Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng

Công ty trách nhiệm Hữu Hạn Thanh Bình, kế toán tài chính thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn đọng theo chiêu thức kê khai liên tục, xuất kho theo phương án nhập trước, xuất trước, tiến hành lập kế hoạch tiếp tế cho năm trăng tròn xx. đại lý để lập kế hoạch vị trí căn cứ vào số liệu sau :

1. Dự tính số lượng sản phẩm tiêu thụ cho cả năm là 200.000 sản phẩm. Vào đó:– Số sản phẩm tiêu thụ nghỉ ngơi quý I: 30.000 sản phẩm– Số thành phầm tiêu thụ làm việc quý II: 50.000 sản phẩm– Số sản phẩm tiêu thụ làm việc quý III: 80.000 sản phẩm

– thụ sinh hoạt quý IV: 40.000 sản phẩm

2. Giá chỉ bán một sản phẩm dự trù : 100.000 đồng / mẫu thành phầm .3. Bảng tổng hòa hợp định mức chuẩn được mang đến như sau :

Chỉ tiêu
Định mức cho một sản phẩmĐơn giá đồng/kg (giờ)Chi chi phí sản xuất
Chi phí tổn NVL thẳng (kg)2,52.0005.000
Chi phí tổn nhân công trực tiếp ( giờ)3,56.00018.000
Biến phí tổn sản xuất phổ biến (giờ)3,01.0003.000
Định phí sản xuất phổ biến (giờ)3,03.0009.000
Chi phí cung cấp 1 sản phẩm35.000

Yêu cầu của bài bác tập kế toán quản trị

1. Lập dự toán về doanh thu tiêu thụ thành phầm và dự loài kiến số tiền thu được.

Biết rằng 60 % lệch giá bán hàng được thu ngay trong quý, còn 40 % sẽ được thu ngơi nghỉ quý

2. Lập dự trù sản xuất.

Biết rằng số thành phẩm bắt buộc dự trữ thời điểm cuối kỳ bằng 20 % số kết quả cần chào bán trong kỳ sau đó. Số sản phẩm tồn dư cuối kỳ bằng đôi mươi % số kết quả cần cung cấp trong kỳ sau đó. Số thành quả tồn dư vào cuối quý 4 hằng năm lường trước là 5.000 mẫu sản phẩm .

3. Lập dự trù thời hạn thanh toán giá cả mua nguyên liệu trực tiếp.

Biết rằng số nhu yếu nguyên liệu cần dự trữ vào cuối kỳ bằng 5 % số nhu yếu dùng để sản xuất mang lại quý sau, số nguyên liệu tồn dư vào cuối quý 4 dự trù là 000 kg. Lập dự trù thời hạn giao dịch thanh toán chi tiêu mua nguyên thứ liệu. Hiểu được 60 % trị giá nguyên liệu mua vào sẽ được giao dịch giao dịch thanh toán ngay trong quý, còn 40 % đã trả làm việc quý sau .

Xem thêm: Tin Về Bé Xuân Mai Chết Như Thế Nào, Thực Hư Thông Tin Bé Xuân Mai Qua Đời Ở Mỹ

4. Lập dự toán chi tiêu nhân công trực tiếp,

Biết rằng chi phí lương thanh toán giao dịch giao dịch tức thì trong quý cho người lao hễ .

5. Lập dự toán giá cả sản xuất chung

Biết rằng định phí sản xuất thông thường được phân chia đều cho các quý. Chi phí khấu hao gia tài cố định và thắt chặt và thắt chặt cần sử dụng cho cung cấp cả năm là 400.000.000 đồng .

6. Lập dự toán tiền liên quan trong kỳ.

Biết rằng ngân sách bán sản phẩm và chi phí quản trị công ty lớn theo từng quý lần lượt là 300.000.000 đồng, 400.000.000 đồng. Tiền phương diện tồn quỹ là 100.000.000 đồng, doanh nghiệp chi trả nợ vay bank nhà nước quý ii là 1.500.000, quý 3 và quý 4, mỗi từng quý là 3.600.000 đồng .

Giải bài bác tập kế toán tài chính quản trị(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push();

BẢNG DỰ TOÁN lệch giá TIÊU THỤ NĂM 20xx

( ĐVT : 1.000 đ )

Chỉ tiêu

Quý

Năm

IIIIIIIV
Số lượng SP tiêu thụ30,00050,00080,00040,000200,000
Đơn giá bán100100100100100
Doanh thu3,000,0005,000,0008,000,0004,000,00020,000,000
Số tiền dự con kiến thu được qua những quý
Quý I1,800,0001,200,0003,000,000
Quý II3,000,0002,000,0005,000,000
Quý III4,800,0003,200,0008,000,000
Quý IV2,400,0002,400,000
Tổng số tiền thu được1,800,0004,200,0006,800,0005,600,00018,400,000
Doanh thu = Mức tiêu hao KH * Đơn giá chỉ bán

– Quý I : 30.000 * 100 = 3.000.000– Quý II : 50.000 * 100 = 5.000.000– Quý III : 80.000 * 100 = 8.000.000– Quý IV : 40.000 * 100 = 4.000.000

– Cả năm : 200.000 * 100 = 20.000.000

Lịch thu chi phí dự kiến :

– Quý I : 3.000.000 * 60 % = 1.800.000– Quý II : 3.000.000 * 40 % + 5.000.000 * 60 % = 4.200.000– Quý III : 5.000.000 * 40 % + 8.000.000 * 60 % = 6.800.000– Quý IV : 8.000.000 * 40 % + 4.000.000 * 60 % = 5.600.000

– Cả năm : 1.800.000 + 4.200.000 + 6.800.000 + 5.600.000 = 18.400.000

BẢNG DỰ TOÁN SẢN XUẤT NĂM 20xx

( ĐVT : SP )

Chỉ tiêuQuýCả năm
IIIIIIIV
Số số lượng hàng hóa tiêu thụ30,00050,00080,00040,000200,000
Số số lượng hàng hóa tồn kho cuối kỳ10,00016,0008,0005,0005,000
Số số lượng hàng hóa tồn kho đầu kỳ5,00010,00016,0008,0005,000
Sản phẩm đề xuất sản xuất vào kỳ35,00056,00072,00037,000200,000
Số lượng mẫu thành phầm Tồn kho ông chồng = đôi mươi % * số lượng tiêu thụ KH của quý sau

– Quý I : 50.000 * đôi mươi % = 10.000– Quý II : 80.000 * trăng tròn % = 16.000– Quý III : 40.000 * 20 % = 8.000– Quý IV : 5.000 ( đưa thuyết )

– Cả năm : 5.000 ( số tồn kho quý IV )

Số lượng mẫu sản phẩm Tồn ĐK = Tồn ck quý trước

– Quý I = vào cuối kỳ quý IV / 2009 = 000– Quý II = thời điểm cuối kỳ quý I = 000– Quý III = cuối kỳ quý II = 000

– Quý IV = vào cuối kỳ quý III = 000

Sản phẩm đề nghị sản xuất trong kỳ = SP tiêu hao + TK thời điểm cuối kỳ – TK đầu kỳ

– Quý I: 30.000 + 10.000 – 5.000 = 35.000

– Quý II : 50.000 + 16.000 – 10.000 = 56.000– Quý III : 80.000 + 8.000 – 16.000 = 72.000– Quý IV : 40. 000 + 5.000 – 8.000 = 37.000


– Cả năm : 35.000 + 56.000 + 72.000 + 37.000 = 200.000

BẢNG DỰ TOÁN đưa ra PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP NĂM 20xx

( ĐVT : 1.000 đ )

Chỉ tiêuQuýNăm
IIIIIIIV
1. Số lượng SP phải SX
35567237200
2. Lượng định mức2.52.52.52.5
2.5
3. Con số VL bắt buộc cho SX
87,514018092,5500
4. Con số VL tồn CK
794,62533
5. Số lượng VL tồn ĐK
4,375794,6254,375
6. Con số VL download trong kỳ
90,125142175,62590,875498,625
7. Giá chỉ định mức NVL
22222
8. Túi tiền mua NVL
180,25284351,25181,75997,25
Số tiền dự kiến chi qua các quý
Quý I
108,1572,1180,25
Quý II
170,4113,6284
Quý III
210,75140,5351,25
Quý IV
109,05109,05
Tổng đưa ra tiền mặt
108,15242,5324,35249,55924,55
Số lượng NVL bắt buộc cho SX = SL SP đề nghị Sản xuất * Định mức lượng NVL .

– Quý I: 140.000 * 5% = 7.000– Quý II: 180.000 * 5% = 9.000– Quý III: 92.500 * 5% = 4.625– Quý IV: 3.000 (giả thuyết)

– Cả năm: 3.000 (số sp tồn kho vào cuối quý IV)

Số lượng NVL tồn thời điểm thời điểm đầu kỳ = số lượng NVL tồn dư thời điểm cuối kỳ trước

– Quý I: 87.500 * 5% = 4.375– Quý II: 7.000– Quý III: 9000

– Quý IV: 4.625

Số lượng NVL download trong kỳ = SL VL phải cho sx + SL VL tồn ông chồng – SL VL tồn ĐK

– Quý I : 87.500 + 7.000 – 4.375 = 90.125– Quý II : 140.000 + 9.000 – 7.000 = 142.000– Quý III : 180.000 + 4.625 – 9.000 = 175.625– Quý IV : 92.500 + 3000 – 4.625 = 90.875

– Cả năm : 90.125 + 142.000 +175.625 + 90.875 = 498.625

giá thành download NVL = SL NVL cài đặt trong kỳ * giá bán định mức NVL

– Quý I : 90.125 * 2 = 180.250– Quý II: 142.000 * 2 = 284.000– Quý III: 175.625 * 2 = 351.250– Quý IV : 90.875 * 2 = 181.750

– Cả năm: 495.625 * 2 = 997.250

Số tiền dự kiến đưa ra qua những quý

– Quý I: 180.250 * 60% = 108.150– Quý II: 180.250 * 40% + 284.000 * 60% = 242.500– Quý III: 284.000 * 40% + 351.250 * 60% = 324.350– Quý IV: 351.250 * 40% + 181.750 * 60% = 249.550

– Cả năm: 108.150 + 242.500 + 324.350 + 249.550 = 924.550

Bài tập kế toán tài chính quản trị: Dự toán chi phí nhân công

DỰ TOÁN chi PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP NĂM 20xx

( ĐVT : 1.000 đ )

Chỉ tiêuQuýNăm
IIIIIIIV
Số số lượng hàng hóa cần SX35,00056,00072,00037,000200,000
Lượng định mức33333
Tổng yêu cầu TGLĐ105,000168,000216,000111,000600,000
Giá định mức66666
Chi phí tổn NCTT630,0001,008,0001,296,000666,0003,600,000
Tổng yêu cầu về TGLĐ = SL SP đề xuất sản xuất * Lượng định mức

– Quý I: 35.000 * 3 = 105.000– Quý II: 56.000 * 3 = 168.000– Quý III: 72.000 * 3 = 216.000– Quý IV: 37.000 * 3 = 111.000


– Cả năm: 200.000 * 3 = 600.000

Tổng ngân sách NCTT = Tổng nhu cầu về TGLĐ * giá định mức .

– Quý I: 105.000 * 6 = 630.000– Quý II: 168.000 * 6 = 1.008.000– Quý III: 216.000 * 6 = 1.296.000– Quý IV:111.000 * 6 = 666.000

– Cả năm: 600.000 * 6 = 3.600.00

Bài tập kế toán quản trị: Dự toán ngân sách sản xuất chung

DỰ TOÁN bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT chung NĂM 20xx

( ĐVT : 1.000 đ )

Chỉ tiêuQuýCả năm
IIIIIIIV
Số lượng SP bắt buộc SX35567237200
Lượng định mức33333
Tổng TGLĐ trực tiếp105168216111600
Giá ĐM của biến phí SXC1111
Biến chi phí SXC105168216111600
Định phí SXC4504504504501,800,000
Tổng ngân sách SXC5556186665612,400,000
Trừ khấu hao TSCĐ100100100100400
Chi chi phí cho ngân sách chi tiêu SXC4555185664612,000,000
Tổng TGLĐ trực tiếp = số lượng loại thành phầm cần sx * Lượng định mức

– Quý I = 35.000 * 3 = 105.000– Quý II = 56.000 * 3 = 168.000– Quý III = 72.000 * 3 = 216.000

– Quý IV = 37.000 * 3 = 111.000

Biến tầm giá sản xuất tầm thường = Tổng thời hạn lao hễ trực tiếp * giá chỉ định mức

– Quý I: 105.000 * 1 = 105.000– Quý II: 168.000 * 1 = 168.000– Quý III : 216.000 * 1 = 216.000– Quý IV: 111.000 * 1 = 111.000

– Cả năm: 600.000 * 1 = 600.000

Định giá tiền sản xuất chung = ( chi phí sản xuất * SL SP tiêu thụ cho tất cả năm ) / 4

– Cả năm : 9 * 200.000 = 1.800.000– Quý I = Quý II = Quý III = Quý IV =( 9 * 200.000 ) /4= 450.000

Tổng ngân sách SXC dự trù = vươn lên là phí SXC + Định phí SXC

– Quý I:105.000 + 450.000= 555.000– Quý II: 168.000 + 450.000 = 618.000– Quý III: 216.000 + 450.000= 666.000– Quý IV: 111.000 + 450.000= 561.000

– Cả năm: 600.000 + 1.800.000 = 2.400.000

Trên đấy là bài tập kế toán tài chính quản trị phần lập dự trù sản xuất có đáp án chi tiết – Hãy thâm nhập ngay khóa đào tạo kế toán Online để hiểu hơn cũng như cai quản chính doanh nghiệp lớn mình thuộc kế toán Việt Hưng!