Bài tập lớn môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tailieuxanh

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU: Xây dựng ứng dụng quản lý điểm học tập theo hệ thống huấn luyện và đào tạo theo tín chỉ

… Sau xong môn học SQL, cùng với vốn kiến thức tích lũy trình học thực hành, nhóm bọn chúng em xin thừa nhận thực đề bài : Xây dựng phần mềm quản ngại điểmhọc tập theo hệ thống đào chế tạo theo tín chỉ Đây đề … Chương 1: điều tra toán, phân tích thiết kế hệ thống I điều tra khảo sát toán Sau thực hiện khảo sát thực tế hệ thống quản điểm sv theo hệ thống đào tạo nên theo tín ngôi trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, team … *from ketquathi 11 sinh sản giấy tờ thủ tục xem điểm theo danh sách lớp Thủ tục cho phép ta xem điểm thành phần môn học tập theo danh sách lớp, ta không ngừng mở rộng thành coi điểm môn theo danh sách lớp Theo điểm TB lớp create…

Đang xem: bài xích tập bự môn hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu

*
*
*
*

bài xích tập to môn Hệ quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy tính K55 bài xích tập to môn Hệ quản ngại Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy tính xách tay K55 bài tập phệ môn Hệ quản lí Trị Sở Dữ Liệu … K55 bài tập bự môn Hệ quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy vi tính K55 bài bác tập béo môn Hệ quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng laptop K55 bài xích tập béo môn Hệ quản lí Trị Sở Dữ Liệu … K55 bài xích tập to môn Hệ quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy vi tính K55 bài tập lớn môn Hệ quản ngại Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy vi tính K55 bài bác tập bự môn Hệ quản ngại Trị Sở Dữ Liệu… … bài xích tập bự môn Hệ cai quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy tính xách tay K55 bài bác tập béo môn Hệ cai quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng laptop K55 bài tập phệ môn Hệ quản Trị Sở Dữ Liệu … K55 bài bác tập bự môn Hệ cai quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng laptop K55 bài xích tập to môn Hệ cai quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng laptop K55 bài xích tập lớn môn Hệ quản lí Trị Sở Dữ Liệu … K55 bài bác tập béo môn Hệ quản lí Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng máy tính xách tay K55 bài tập mập môn Hệ quản Trị Sở Dữ Liệu Nguyễn Thị Thúy_Mạng laptop K55 bài bác tập bự môn Hệ cai quản Trị Sở Dữ Liệu… … đổi giao diện thực thể thông thường (regular entity) Với trực thuộc tính tinh vi (ghép): thành phần chuyển thành thuộc tính quan liêu hệ Với ở trong tính đa trị: thực thể gửi thành quan tiền hệ Một quan lại hệ đựng … chuyển đổi kiểu thực thể thường thì (regular entity) Mỗi dạng hình thực thể thông thường chuyển thành quan lại hệ (bảng) Khoá mẫu mã thực thể trở nên khoá bảng những thuộc tính phong cách thực thể biến đổi cột bảng … entity) từng thực thể yếu đưa thành quan lại hệ ở trong tính xác minh kiểu thực thể nhà đưa vào trực thuộc tính quan tiền hệ Khóa cuả quan hệ= ở trong tính xác minh thực thể nhà + thuộc tính xác minh thực thể yếu…

… nhân viên cấp dưới Lớp con: quản lý, kế toán, thư ký… Lớp cha: nhân viên cấp dưới Lớp cha: loại thực thể bao gồm số thực thể đơn lẻ thể quy mô liệu Lớp con: thực thể bao gồm vai trò lẻ tẻ thành viên lớp phụ vương … CONTRACT thực thể có giá trị thuộc thuộc tính trên, ở trong tính lại để trống biện pháp 2: sinh sản kiểu thực thể hiếm hoi cho loại nhân viên cấp dưới không tận dụng ở trong tính tầm thường 3NN HeCSDL Lớp cha/lớp ví dụ như quản ngại … (Supertype subtype) siêu kiểu (supertype): dạng hình thực thể tổng quát gồm mối links với hay nhiều phong cách Kiểu (subtype): phân nhóm từ hình dáng thực thể thành nhiều phong cách thực thể 6NN HeCSDL mô hình Attributes… … hàm tập hợp (Aggregate function) thương hiệu hàm SUM Ý nghĩa Tính tổng cộng MIN Trả giá trị nhỏ dại MAX Trả giá trị phệ AVG Tính giá bán trị mức độ vừa phải COUNT Đếm số phần tử (not null) Được dùng để làm tổng kết giá trị … nhưng kết trả giá trị đối kháng (single value) tập giá chỉ trị để lồng vào bên lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, hay DELETE, hay bên truy vấn không giống Subquery cần sử dụng nơi mà biểu thức phép sử dụng Subquery thực thi chậm trễ … list (list) hay nhiều giá trị bao hàm mệnh đề GROUP BY xuất xắc HAVING 38NN HCSDL 38 Subquery cùng với toán tử so sánh >ALL có nghĩa mập giá trị >ANY bao gồm nghĩa phệ giá trị Vd: >ALL (1, 2, 3) mập >ANY… … lược đồ quan hệ R(U), r quan hệ R, X Y tập trực thuộc tính U Định nghĩa: dựa vào hàm (FD) f: X Y lược trang bị quan hệ R giá trị X r tất cả quan hệ xác với giá trị Y r Nghĩa r có giá trị X có mức giá trị Y ∀t1, … quan liêu hệ Q giả sử F tập nhờ vào hàm Q, tập trực thuộc tính X ⊆ Q+ Bao đóng góp tập nằm trong tính X tập + XF ) nhờ vào hàm F ký hiệu X+ (hoặc tập tất nằm trong tính A ⊆ Q+ suy trường đoản cú X nhờ vào phụ thuộc hàm F hệ … Q từ tập S NN HeCSDL 38 V í dụ NN HeCSDL 39 phương pháp tìm khóa xác định tập bắt buộc phải có khóa (tập thuộc tính trừ vế phải) xác minh tập thuộc tính rất cần được thử tập (loại quăng quật tập từ bỏ tập thuộc… … thuật dùng làm tạo tập quan liêu hệ có điểm sáng mong muốn dựa vào yêu cầu liệu nghiệp vụ Mục đích: vứt bỏ bất hay (anomaly) quan lại hệ để có quan hệ có kết cấu tốt hơn, bé dại Quan hệ có cấu trúc tốt … quan liêu hệ R 3NF tập phụ thuộc hàm F R dạng chuẩn chỉnh phụ nằm trong hàm X->A cùng với A ∉ X X siêu khóa R A thuộc tính khóa HeCSDL 24 24NN đổi khác thành dạng chuẩn Loại bỏ dựa vào bắc mong quan hệ tạo quan hệ … Form) Lược vật dụng quan hệ R dạng 2NF tập dựa vào hàm F nếu: R dạng chuẩn Mọi ở trong tính không khóa phụ thuộc vào hàm khá đầy đủ vào khóa R trường hợp quan hệ R gồm khóa đơn đương nhiên quan hệ dạng chuẩn 17NN… … rã… cho quan hệ r Phân chảy thành quan hệ 9NN HeCSDL …Ví dụ phân tan Kết nối tự nhiên và thoải mái quan hệ phân tung này: bao gồm không ở trong quan hệ gốc thuở đầu 10NN HeCSDL 10 Phân rã ko mát tin tức Thực tế dìm … phân rã, database không tàng trữ quan hệ r mà giữ gìn quan hệ chiếu r1, , rn cơ sở dữ liệu phải bao gồm khả khôi phục lại quan hệ cội r từ quan hệ chiếu còn nếu không khôi phục lại quan liêu hệ r bài toán phân tung không màn biểu diễn … phân rã quan lại hệ Phân rã quan tiền hệ r lược đồ R, mang lại tập đúng theo quan hệ πU1(r) rn = πUn(r) r1 = r2 = πU2(r),… 6NN HeCSDL Phân rã ko mát thông tin(Lossless decomposition) khảo sát quan hệ r phân rã… … BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL server Module 1: Nội dung kỹ năng thực hành: SQL hệ thống Management Studio  chế tạo quản ngại lý cơ sở dữ liệu Phần 1: SQL hệ thống Management … _data1 thành 50 MB tương tự tăng kích cỡ tập tin QuanLyDeAn _log thành 10 MB ví như Management Studio để biến hóa SIZE tập tin các bạn làm nào? IBM-T60 BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL hệ thống … datatype, liệt kê IBM-T60 BÀI TẬP THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU – SQL vps – những system datatype SQL hệ thống lưu trữ Table database – những User-defined datatype SQL server lưu trữ Table CSDL…

… thức đến hệ mai sau Trân trọng TP.HCM, ngày 02 tháng 12 năm năm trước Nhóm sinh viên thực trần Nhật tiền 111110143 Cáp Thị Hăng 11110039 MỤC LỤC NỘI DUNG THỰC HIỆN Database diagram: sở liệu bao gồm … tĩnh mang lại hai vật dụng Ping kết nối để kiểm tra kết nối thành công hay là không Bước 2: Oracle thiết bị client truy vấn vào sở liệu sản phẩm server, bước biểu lộ hình bên 21 phương diện khác: lúc ta muốn kết nối máy client … nhận hai giá bán trị “Nam”, “Nu” 2.2 ràng buộc bảng Phong:  Câu lệnh CONSTRAINT PHONG_CHK1 kiểm tra (TinhTrang=1 or TinhTrang =0)  Giải thích: Ràng buộc có thể chấp nhận được trường “TinhTrang” nhấn giá trị 2.3 Ràng… Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng tạo thành cv xin việc cunghocvui tra cứu kiếm giao thương mua bán nhà đất xuất sắc tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài bác cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau