Bài giảng quản trị học chương tổ chức

Bài giảng Quản trị học: Cmùi hương 6 - Chức năng tổ chức triển khai bao hàm gần như câu chữ về quan niệm công dụng tổ chức; nội dung của công dụng tổ chức; vai trò của tác dụng tổ chức; cách thành lập tổ chức cơ cấu tổ chức; những dạng cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cai quản trị; phân quyền cùng uỷ quyền trong quản ngại trị.
Bạn đang xem: Bài giảng quản trị học chương tổ chức

*

CHƯƠNG 6 CHỨC NĂNG TỔ CHỨC 1. Một số khái niệm căn bản 2. Thiết lập cơ cấu tổ chức3. Phân quyền và ủy quyền trong quản trịI. MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm chức năng tổ chức Chức năng Tổ chức là Chức năng quản trị liên quan đến hoạt động xây dựng và phát triển cơ cấu (bộ máy) tổ chức để đảm nhận những hoạt động cần thiết, xác lập các mối quan hệ về quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận, phân hệ đó.Nội dung của Chức năng tổ chức Thiết kế, phát triển cơ cấu tổ chức Xây dựng nguyên tắc thủ tục và qui trình làm Việc Thiết lập hệ thống quyền lực và phân quyền.Vai trò của chức năng tổ chức Bảo đảm các mục tiêu và kế hoạch sẽ được triển khai vào thực tế. Tạo ra môi trường làm việc thích hợp mang đến các cá nhân và cho cả tập thể. Tác động tích cực đến việc sử dụng những nguồn lực một cách hiệu quả độc nhất.  Giảm thiểu những sai sót và những lãng tổn phí trong hoạt động quản trị.Những vấn đề lý luận trong công tác tổ chức Tầm hạn quản trị : là số lượng bộ phận, phân hệ, cá nhân dưới quyền mà một cấp cho quản trị có khả năng điều hành hữu hiệu nhất Tầm hạn có liên quan chặt chẽ đến các thông số của cơ cấu (cấp bậc và phân hệ) Tầm hạn bị tác động bởi nhiều yếu tố : tâm lý hành vi, văn hóa, trình độ, tính kỷ chế độ, …  Quyền hành(quyền hạn) : là năng lực mang đến phép yêu cầu người khác hành động theo sự chỉ đạo của mình. Quyền hành là cơ sở của lãnh đạo chỉ huy  Quyền hành gắn với vị trí và cấp bậc quản trị Quyền hành được hình thành từ nhiều yếu tố Tính chính thức và hợp pháp của chức vụ Sự chấp nhận của các đối tượng liên quan lại Năng lực và đạo đức nhà quản trịI. KHÁI NIỆM Phân quyền trong quản trị : là quá trình chuyển giao quyền lực từ cấp trên xuống cấp dưới trong những giới hạn nhất địnhLà xu thế của quản trị hiện đạiLàm gia tăng khả năng linh hoạt và ưng ý nghi của hệ thốngĐáp ứng nhu cầu gia tăng qui mô họat động của các hệ thống lớn II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC Khái niệm Cơ cấu tổ chức (bộ máy quản lý) là một chỉnh thể các khâu, các bộ phận khác nhau, được chuyên môn hoá và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và được bố trí theo các cấp quản trị nhằm thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức.II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu Mục tiêu và chiến lược phát triển của DNQuy mô hoạt động của DNĐặc điểm hoạt động cuả DNMôi trường hoạt động của DNKhả năng về nguồn lực của DNII. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC3 Các nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chứcNguyên tắc gắn với mục tiêuNguyên tắc thống nhất chỉ huyNguyên tắc hiệu quả kinh tếNguyên tắc cân đối Nguyên tắc linh hoạt An toàn trong hoạt độngII. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC4 Quan điểm thiết kế cơ cấu tổ chứcQuan điểm cổ điển  Tính bài bản cao , quy định chi tiết những chức danh  Mô hình hướng vào tập quyền và phân cấp chặt chẽ Ít chú trọng hợp tác II. XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨCQuan điểm hiện đại: Tính bài bản rẻ, quy định ít chức danhChú trọng đến phân quyền và phi tập trung hoáNhấn mạnh đến tính hợp tác và giải quyết theo tình huống. CÁC DẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ1. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến2.

Xem thêm: Ứng Dụng Sacombank Pay Là Gì, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Sử Dụng Sacombank PayXem thêm: Các Chức Năng Cơ Bản Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp

Cơ cấu tổ chức quản trị theo chức năng3. Cơ cấu tổ chức quản trị trực tuyến ­ chức năng4. Cơ cấu tổ chức theo ma trận 13Mô hình 1 : Cơ cấu trực đường GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ PX PX PX CH CH CH 1 2 3 Số 1 Số 2 Số 3 14Mô hình 2: cơ cấu chức năng GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 15Mô hình 3. Cơ cấu trực tuyến ­ chức năng GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 16Mô hình 4. Cơ cấu ma trận BAN GIÁM ĐỐC Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng NC thị NC công NC tài NC nhân Thiết kế trường nghệ chính sự Ban QL dự án 1 Ban QL dự án 2 Ban QL dự án 3 Ban QL dự án 4 17Mô hình 1 : Cơ cấu trực con đường GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ PX PX PX CH CH CH 1 2 3 Số 1 Số 2 Số 3 18Mô hình 2: cơ cấu chức năng GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 19Mô hình 3. Cơ cấu trực tuyến ­ chức năng GIÁM ĐỐC PGĐ SẢN XUẤT PGĐ TIÊU THỤ Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng KH TC KT NS KCS PX PX PX CH CH CH 1 2 3 1 2 3 20

Chuyên mục: Mưu lược kinh doanh