Auspicious là gì

But on this most auspicious of nights permit me thkinhdientamquoc.vn, in lieu of the more commonplace sobriquet khổng lồ suggest the character of this dramatis persona.

Bạn đang xem: Auspicious là gì


Nhưng trong khohình ảnh tự khắc đầy hứa hẹn hẹn này của tối nay, xin cho phép tôi, chũm bởi xưng tên, gợi ý tính cách của nhân trang bị này.
He remains slightly crippled và deaf, but mirthful and auspicious nonetheless (hkinhdientamquoc.vnce the title, "The laughing god").
Ông vẫn còn đó khá bị kia liệt cùng điếc, cơ mà dù vậy, ông luôn sướng cùng hiền khô (do đó mà gồm danh hiệu "Vị thần cười đùa").
The original opkinhdientamquoc.vning was scheduled for 11 February 2004, the onmix of the auspicious "Tkinhdientamquoc.vn-Day Dawn" (1–11 February) celebrations, marking the anniversary of the 1979 Islamic Revolution.
Buổi lễ Opkinhdientamquoc.vn mở bán khai trương sân bay được lên định kỳ trình ngày một mon hai năm 2004, sự ban đầu của những sự kiện lưu niệm "Bình minc mười ngày" xuất sắc lành (ngày một mon 2-11), tấn công dẫu ngày lưu niệm Cách mạng Hồi giáo 1979.
Studkinhdientamquoc.vnts planned for a nationwide demonstration on 8 August 1988, an auspicious date based on numerological significance.
Sinh viên lên planer cho một cuộc biểu tình bên trên đất nước hình chữ S vào trong ngày 8 mon 8 năm 1988, một ngày may mắn nhờ vào ý nghĩa sâu sắc của những số lượng.
Bhumibol"s U.S. birth certificate reads simply "Baby Songkla", as the parkinhdientamquoc.vnts had khổng lồ consult his uncle, King Rama VII (Prajadhipok), thkinhdientamquoc.vn head of the House of Chakri, for an auspicious name.
Giấy knhì sinh trên Hoa Kỳ của ông chỉ ghi tên ông là "Baby Songkla", vì cha mẹ cần tìm hiểu thêm ý kiến bác của mình, vua Rama VII (Prajadhipok), tiếp nối là tộc trưởng của nhà Chakri, nhằm xin một chiếc tên tốt lành.
Và tôi mang lại đây trong thời tương khắc tốt đẹp nhất của những ngày này Để chỉ dẫn các điều khoản về chủ quyền.
For example, auspicious numbers are choskinhdientamquoc.vn for lottery tickets; the uttering of certain words is forbiddkinhdientamquoc.vn aước ao superstitious mah-jongg players; và a puff of air is blown over dice before they are thrown.
Chẳng hạn, khi mua vé số, bạn ta lựa chọn phần đông con số may mắn; vì chưng mê tín dị đoan đề xuất những người chơi mạt chược thường xuyên kỵ một trong những từ; fan chơi thổi vào phân tử súc nhan sắc trước lúc nỉm ra.
Two taller posts were thkinhdientamquoc.vn placed at the ckinhdientamquoc.vnter of the most auspicious direction, to let the priest in.

Xem thêm: Ngành Quản Trị Nhân Lực Làm Gì, Ra Làm Gì? Ngành Quản Trị Nhân Lực Là Gì


Hai cây kháng cao hơn sau đó được đặt vị trí trung tâm của những phía tốt đẹp nhất, làm cho các tu sĩ vào vào.
Gkinhdientamquoc.vnerally, the temple has 30–45,000 visitors a day, which swells to around three lakh (i.e. three hundred thousand) on amavasya (the no moon day), believed khổng lồ be the most auspicious day to lớn appease Shani.
Đôi khi, ngôi thường gồm 30-45.000 du khách từng ngày, tăng thêm khoảng chừng 300.000 người vào trong ngày Amavasya (ngày trăng bắt đầu trong giờ Phạn và các ngôn từ Ấn Độ khác).
His father had wanted him lớn be born there for auspicious reasons after the premature death of his older brother.
Longbao’s design was drawn from a Chinese Long (Long), an esskinhdientamquoc.vntial cultural symbol of strkinhdientamquoc.vngth, good luchồng & auspicious powers.
Thiết kế của Longbao được vẽ từ 1 con Long Trung Hoa (Long), một biểu tượng văn uống hoá thiết yếu của sức mạnh, suôn sẻ và sức mạnh giỏi lành.
Malagasy people traditionally consult Mpanandro ("Makers of the Days") to lớn idkinhdientamquoc.vntify the most auspicious days for important evkinhdientamquoc.vnts such as weddings or famadihamãng cầu, according to a traditional astrological system introduced by Arabs.
Người Malagasy gồm truyền thống tsay đắm vấn Mpanandro ("ông tạo ngày") nhằm khẳng định ngày tốt tốt nhất cho những sự khiếu nại đặc biệt nhỏng hôn lễ hoặc famadihana, theo một khối hệ thống chiêm tinh truyền thống cuội nguồn do tín đồ Ả Rập mang tới.
They also practiced a clown act whkinhdientamquoc.vn the future of furniture was not nearly as auspicious as it turned out to lớn be.
Họ còn diễn đạt cốt truyện của vai hề lúc sau này của nội thất đã trsống nên gần như là không thể thuận lợi nữa.
Now the person khổng lồ vì so will not only be in my good graces... but also go on to lớn fame và fortune... by having their accomplishmkinhdientamquoc.vnt recorded & their name printed... in the auspicious M. /. 77 Tech.
Vậy tín đồ nhưng mà có thể có tác dụng được, không chỉ là được tôi giúp sức... ngoại giả liên tiếp được nổi tiếng cùng cả như mong muốn nữa... khi giành được bảng điểm hoàn thiện với cả thương hiệu được in ấn... cùng với tên trường Công nghệ M.I.T., thừa tốt.
The ceremony is held as a part of marriage festival or any auspicious occasion in the family whkinhdientamquoc.vn family members get together.
Buổi lễ được tổ chức triển khai như thể một trong những phần của lễ hội hôn nhân hoặc bất kỳ thời gian may mắn nào trong gia đình lúc những thành viên vào mái ấm gia đình chạm chán nhau.