Auction house là gì

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ kinhdientamquoc.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết lạc quan.
Bạn đang xem: Auction house là gì

Furthermore, the auction house can prsự kiện the agent from participating & bidding in any subsequent auctions.
The designer of an auction house, for instance, would like khổng lồ make it impossible or extremely difficult for the agents khổng lồ violate any of the prescribed norms.
For instance, alongside the rules of various auction protocols, an auction house should also include a list of rules that describe desirable behaviour while operating within the auction house.
For example, an auction house may withhold an agent"s deposit or entry fee paid, if the agent refuses to pay for a good won in an auction.
Any auction house dealing in this field will need khổng lồ maintain expertise in the different branches of the trade in which it đơn hàng, and such expertise is expensive.
The company claims that the facility is the largest indoor auction house in the world, capable of housing 10,000 autos và 4,000 people.
Crope is mentioned in the third part of the book as having become an actor và managing an arts auction house.
When you sell, you also have sầu khổng lồ overcome dealing charges, whether you sell khổng lồ an auction house or a dealer.
Regular performances at the theatre continued until 1830, when performances became less frequent & in 1848 it was let as an auction house.
Các ý kiến của những ví dụ không diễn đạt ý kiến của các biên tập viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press xuất xắc của các nhà cấp phép.


Xem thêm: Có 200Tr Nên Kinh Doanh Gì Để Tạo Thu Nhập 15 Triệu/ Tháng, Có 200 Triệu Nên Làm Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Download Mẫu Đăng Ký Thi Violympic Toán Excel, Đăng Ký Tài Khoản Mới

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp