ASSAULT LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Assault là gì

*

*

*

Xem thêm: 22 Tư Thế Quan Hệ Tình Dục Qua Mạng: Xu Thế Mới Thời Đại Dịch

*

assault /ə”sɔ:lt/ danh từ cuộc tiến công, cuộc bỗng dưng kíchto take (carry) a post by assault: tiến công, chiếm đồnassault at (of) arms: sự tấn công (đấu kiếm); sự tập trận giả để phô trương (nghĩa bóng) sự công kích thậm tệ (pháp lý) sự hành hungassault và battery: sự đe doạ cùng hành hung (nói trại) hiếp đáp dâm, cưỡng dâmNgành nghề: xây dựngđột kíchassault crafttàu đổ bộ

Thuật ngữ ngành nghề Bảo hiểm

ASSAULT

Đe doạ

hành động đe doạ, cân sức khỏe và/hoặc bởi lời nói, khiến cho tất cả những người ta cảm thấy lo sợ cho mạng sinh sống hoặc sự bình yên và đáng tin cậy. Ví dụ, nếu một công ty vô địch quyền Anh nói rằng anh ta sẽ đánh một ai đó, vấn đề này sẽ hoàn toàn có thể làm cho một người không nguy hiểm cảm thấy lo lắng cho sự toàn diện thân thể của tôi. Vào mọi 1-1 bảo hiểm trọng trách tiêu chuẩn chỉnh như bảo hiểm đa khủng hoảng nổi biệt (Special Multiperil Insurance, SMP) và trong solo bảo hiểm chủ tải nhà (Homeowners Insurance Policy) đều loại trừ trách nhiệm của tín đồ bảo hiểm giả dụ như với hành động này.


*

Tra câu | coi báo giờ Anh

assault

Từ điển Collocation

assault noun

1 crime of attacking sb

ADJ. brutal, savage, vicious, violent | common (law) | aggravated (law), serious | alleged | attempted | indecent, physical, racial, sexual | police

QUANT. series, wave

VERB + ASSAULT carry out, commit assaults committed by teenagers | be the victim of, suffer

ASSAULT + VERB happen, take place

PREP. ~ against Better street lighting has helped reduce the number of assaults against women. | ~ on/upon

PHRASES allegations of assault allegations of police assault on the boy | assault với battery (law) More information about CRIMES CRIMES: be guilty of, commit ~ Two key witnesses at her trial committed perjury.

accuse sb of, charge sb with ~ He has been accused of her murder.

convict sb of, find sb guilty of ~ She was found guilty of high treason.

acquit sb of ~ The engineer responsible for the collapse of the bridge was acquitted of manslaughter.

admit, confess to, deny ~ All three men have denied assault. She admitted 33 assault charges.

plead guilty/not guilty lớn ~ He pleaded guilty khổng lồ a charge of gross indecency.

investigate (sb for) ~ She is being investigated for suspected bribery.

be suspected for/of ~ He was the least likely to lớn be suspected of her murder.

be/come under investigation for ~ She was the second minister to come under investigation for corruption.

be wanted for ~ be wanted on charges of ~ He was wanted on charges of espionage.

solve a case, crime, murder, robbery, theft The police và the public must work together to lớn solve the murder.


arrest sb for ~ Jean was arrested for arson.

be tried for, stand trial for ~ to stand trial for extortion

~ case/trial The nurse”s murder trial continues.

~ charge The police agreed to drop the conspiracy charges against him.

a charge/count of ~ The jury convicted her on two counts of theft.

2 military/verbal attack

ADJ. all-out, direct, frontal, full-scale, major, massive After an all-out assault the village was captured by the enemy. | fresh, further | sustained She used the article to lớn make a sustained assault on her former political allies. | successful | air, amphibious, ground air assaults by fighter planes | military | verbal

QUANT. series

VERB + ASSAULT carry out, launch (into), lead, make, mount Enemy troops launched an assault on the town. He launched into a verbal assault on tabloid journalism. | come under The factory came under assault from soldiers in the mountains | withstand The garrison was built khổng lồ withstand assaults.

ASSAULT + NOUN course They took part in a vigorous army assault course. | rifle | force

PREP. under ~ Today these values are under assault. | ~ on a series of assaults on enemy targets

assault verb

ADV. badly, brutally, savagely, seriously, violently | indecently, physically, sexually, verbally

n.

close fighting during the culmination of a military attacka threatened or attempted physical attack by someone who appears to be able to cause bodily harm if not stopped

v.

English Synonym với Antonym Dictionary

assaults|assaulted|assaultingsyn.: attack charge offense onslaught