As opposed to là gì

Rösti dishes are portrayed as a stereotypical part of the Swiss-Germanic culture, as opposed to Latin culture.

Bạn đang xem: As opposed to là gì


Món Rösti được diễn đạt nlỗi là 1 khuôn mẫu mã của 1 phần văn uống hoá bạn Thụthầy thuốc nơi bắt đầu Đức, trái ngược với văn hóa Latin.
From this point on, Sun occupied primarily economic posts, as opposed to his prekinhdientamquoc.vnous foreign policy work.
Từ thời đặc điểm đó, ông hầu hết thao tác làm kinhdientamquoc.vnệc trong nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, trái ngược với các bước chế độ đối nước ngoài trước đó của ông.
Another disadvantage is that people may feel less comfortable communicating with a computer as opposed to a human.
In your eye, it becomes a grid formation, và therefore it becomes transparent, as opposed to opaque.
In your eye, it becomes a grid formation, & therefore, it becomes transparent, as opposed to opaque.
Trong mắt các bạn, nó thu xếp thành dạng màng lưới, cùng nhờ đó, nó trngơi nghỉ bắt buộc trong suốt, chứ không cần phải mờ đục.
Those are more of the second kind of grammar, which linguists often gọi usage, as opposed to grammar.

Xem thêm: Ma, Quỷ, Yêu Tinh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Yêu Tinh Trong Tiếng Việt


Giống nhỏng loại ngữ pháp đồ vật hai, mà lại những bên ngữ nghĩa học tập hay điện thoại tư vấn là cách sử dụng, trái với ngữ pháp.
While I vì these calculations, you might hear certain words, as opposed to numbers, creep inlớn the calculation.
Trong lúc tôi có tác dụng các phép tính, các chúng ta cũng có thể nghe một số từ, thuộc với những số, giữa phxay tính tân oán.
When people express shame as opposed to embarassment , they typically cover the whole face , said Feinberg .
Khi hầu hết fan bộc bạch sự hổ hang trái ngược với hoảng loạn , họ hay bịt toàn cục khuôn phương diện , Feinberg nói .
The publication of those images, as opposed to the images themselves, caused a government to lớn change its policies.
kinhdientamquoc.vnệc xuất phiên bản ra gần như hình hình họa, vốn vẫn đi ngược chở lại với hầu như hình hình ảnh này khiến cho chính phủ cần biến hóa đầy đủ chính sách.
It could not distinguish between drugs released by manufacturers as opposed to the pharmaceutical industry.

Xem thêm: In Reference To Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cấu Trúc Thông Dụng Nhất Reference Là Gì


Không thể riêng biệt thân những loại thuốc vày những công ty cung cấp thải ra như là phòng đối công nghiệp dược phđộ ẩm.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Hỏi Đáp