Appropriate là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Appropriate là gì

*
*
*

appropriate
*

appropriate /ə"proupriit/ tính từ (+ lớn, for) thích hợp, say đắm đáng ngoại động từ sở hữu, chiếm phần đoạt (làm cho của riêng) dành riêng (nhằm sử dụng vào vấn đề gì)
ưng ý ứngtương thíchxứng đángLĩnh vực: xây dựngthích hợp đángvừaappropriate excitationkích thích hợp say đắm hợpappropriate priviledgesquyền phù hợpappropriate procedurephương thức ham mê hợpappropriate soil profileđịa tầng phù hợp hợpmê say đángham mê hợptiông chồng the appropriate box: đánh dấu vào ô vuông mê say hợpappropriate (a sum to)dành (một số tiền vào Việc gì)appropriate (a sum to)phân bổappropriate stamptem đặc dụngcheck the appropriate boxđánh dấu từng vỏ hộp đã kiểm tradelete as appropriate (to lớn...)xóa hầu hết đoạn ko đề nghị thiết
*Xem thêm: Carbon Black Là Gì - Nghĩa Của Từ Carbon Black Trong Tiếng Việt

*

*

appropriate

Từ điển Collocation

appropriate adj.

VERBS be, seem | consider sth, deem sth, think sth It was thought appropriate to lớn award her the prize.

ADV. extremely, very | entirely, quite

PREP. for It might be appropriate for hlặng khổng lồ attkết thúc the course. | to lớn Tutors can construct tests appropriate to lớn individual students" needs.

Từ điển WordNet


v.

adj.

suitable for a particular person or place or condition etc

a book not appropriate for children

a funeral conducted the appropriate solemnity

it seems that an apology is appropriate
Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Rosetta Stone Trên Pc, Hướng Dẫn Cài Đặt Rosetta Stone

English Synonym & Antonym Dictionary

appropriates|appropriated|appropriatingsyn.: allocate allot apportion assign becoming budget distribute divide fitting proper nội dung suitableant.: inappropriate unfit unsuitable

Chuyên mục: Hỏi Đáp