Anticipation là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Anticipation là gì

*
*
*

anticipation
*

anticipation /æn,tisi"peiʃn/ danh từ sự dùng trước, sự hưởng trước sự thấy trước, sự biết trước, sự đân oán trước; sự dè trước, sự chặn trước, sự liệu trước, sự lường trướcthanking you in anticipation: xin cám ơn ông trước (sử dụng nghỉ ngơi cuối thư)khổng lồ save sầu in anticipation of the future: tiết kiệm ngân sách và chi phí để dành cho tương lai sự làm cho trước; sự nói trước sự thúc đẩy sự muốn hóng, sự hy vọng, sự đợi đợi (y học) sự xẩy ra trước dịp, sự xẩy ra trước kỳ hạn bình thường (âm nhạc) âm sớm
Lĩnh vực: y họcxuất hiện nhanh chóng, tạo ra trước kỳ hạndự đoándự kiếnsự dự tínhthực hiện trướctrả sớmanticipation rate: lãi suất vay trả sớmtrả trước hạnanticipation (of quota)sự dùng trước (hạn ngạch)anticipation surveysự khảo sát triển vọng (tương lai)bond anticipation notegiấy vay nợ (trước khi tạo trái phiếu)rate anticipation swaphân oán đổi lãi suấtrevenue anticipation notetrái khoán trước thuếrevenue anticipation notetrái phiếu trước thu nhậptax and revenue anticipation note (tran)giấy nợ trả trước thuế cùng doanh thutax anticipation billcông khố phiếu bù thuế định mứctax anticipation billphiếu thu trước thuếtax anticipation bill (tab)công phiếu ngắn hạn trả thuế trước, dự trữ thuếtax anticipation certificatephiếu bù thuế định mứctax anticipation notephiếu ứng trước thuếtax anticipation note (tan)giấy nợ dự trữ thuế
*

Xem thêm: Cung Hoàng Đạo Thiên Yết Nam Thiên Yết Thích Con Gái Như Thế Nào

*

*

anticipation

Từ điển Collocation

anticipation noun

ADJ. great, keen | eager, excited, happy, pleasurable We look forward to lớn your lecture with eager anticipation. a feeling of pleasurable anticipation | growing There is growing anticipation that the prime minister will have to resign.

VERB + ANTICIPATION be full of We are full of anticipation, and can"t wait to visit you.

PREP. in ~ of People are buying extra groceries in anticipation of heavy snowstorms.

PHRASES a feeling/sense of anticipation, a shiver/thrill of anticipation The unexpected news sent a thrill of anticipation through the group.

Từ điển WordNet


Bloomberg Financial Glossary

预计|预列预计,预列Paying what is owed before it is due (usually to lớn save sầu interest charges).

English Synonym và Antonym Dictionary

anticipationssyn.: expectancy expectation prediction prevision