Ankadien liên hợp là gì

Ankadien tất cả những đặc thù hóa học nào, những phân biệt và điều chế nó ra sao, cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé
*

Lý thuyết Ankadien

Ankađien là hầu hết hiđrocacbon ko no, mạch hở vào phân tử gồm chứa 2 liên kết đôi sót lại là những links đơn.

Bạn đang xem: Ankadien liên hợp là gì

Bài Viết: Ankadien liên hợp là gì


*

Ankadien đơn giản dễ dàng nhất – C3H4

– cách làm tổng quát: CnH2n-2(n ≥3). Danh pháp cụ thế: số chỉ địa chỉ nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + a + số chỉ vị trí nối song + đien. – Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng rẽ đồng phân ankađien có những loại: đồng phân mạch C; đồng phân địa chỉ nối đôi cùng đồng phân hình học. – rất nhiều ankađien tiêu biểu:

CH2=CH-CH=CH2 Buta-1,3-đien xuất xắc đivinyl CH2=C(CH3)-CH=CH2 2-Metylbuta-1,3-đien tuyệt isopren

Buta-1,3-đien và isopren là đông đảo ankađien phối hợp điển hình. Phần dưới đây chỉ đề cập tới những chất này.


Nội Dung

1 I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC3 III. ĐIỀU CHẾ

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Bội phản ứng cộng cộng H2, cộng dung dịch Br2và cộng HX

vày mang links đôi C=C vào phân tử phải ankađien cũng đều có phản ứng đặc trưng là phản bội ứng cộng. Phần lớn phản ứng cộng xảy ra với ankađien cũng giống như như ngơi nghỉ anken. Mặc dù vì tất cả chứa 2 liên kêt song C=C nên ankađien rất có thể tham gia phản bội ứng cộng theo tỉ lệ mol 1:1 hoặc 1:2.


a. Cộng tỷ lệ mol 1:1

– cùng kiểu 1,2 (thường xảy ra ở ánh sáng thấp khoảng tầm -800C): bội phản ứng này chỉ tác động đến 1 link đôi C=C, liên kết còn lại duy trì nguyên:

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH2-CH=CH2(Ni, t0)

– cộng kiểu 1,4 (thường xẩy ra ở nhiệt độ cao hơn nữa khoảng 400C): bội nghịch ứng này tác động ảnh hưởng và cả 2 link đôi và tạo ra 1 link đôi C=C mới nơi trưng bày giữa 2 links đôi mở màn.

Xem thêm: Vải Không Dệt Là Gì Và Những Điều Cần Biết Về Vải Không Dệt ?

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH=CH-CH3(Ni, t0)

b. Cộng tỷ lệ mol 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ 2H2→CH3-CH2-CH2-CH3(Ni, t0)

→Ankađien cũng làm mất đi màu dung dịch nước brom. Bài tập về phản bội ứng cộng thường hỏi về số thành phầm sinh ra vì phản ứng cộng xác suất mol 1:1.

2. Phản ứng trùng hợp

rất nhiều phản ứng trùng hợp chủ yếu xảy ra theo loại 1,4.

nCH2=CH-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-)n(Na, t0) (Cao su buna) nCH2=C(CH3)-CH=CH2→(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n(xt, t0, p)

(Cao su isopren)

3. Phản nghịch ứng oxi hóa

a. Oxi hóa tuyệt vời và hoàn hảo nhất

CnH2n-2+ (3n – 1)/2O2→nCO2+ (n – 1)H2O

Đặc điểm của bội nghịch ứng đốt cháy ankađien: nCO2> nH2Ovà nCO2- nH2O= nankađien.

b. Oxi hóa không tốt đối

Ankađien cũng làm mất màu dung dịch thuốc tím ở ngay ánh sáng thường.

II. NHẬN BIẾT

Thuốc thử là dung dịch Brom hoặc dung dịch KMnO4.Hiện tượng là dung dịch bị mất màu (hoặc nhạt màu)

III. ĐIỀU CHẾ

1. Bóc H2từ ankan khớp ứng

CH3-CH2-CH2-CH3→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2


2. Buta-1,3-đien

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(MgO, ZnO, 4500C) CHΞC-CH=CH2+ H2→CH2=CH-CH=CH2(Pd/PbCO3; t0)