ÂM ĐỆM LÀ GÌ

2.

Bạn đang xem: Âm đệm là gì

Vần gồm gồm 3 phần : âm đệm, âm chính , âm cuối.* Âm đệm:

- Âm đệm được ghi bởi con chữ u cùng o.

+ Ghi bởi con chữ o khi đứng trước những nguyên âm: a, ă, e.

+ Ghi bởi con chữ u khi đứng trước những nguyên âm y, ê, ơ, â.

- Âm đệm không lộ diện sau các phụ âm b, m, v, ph, n, r, g. Trừ các trường hợp:

+ sau ph, b: thùng phuy, voan, xe hơi buýt (là tự nước ngoài)

+ sau n: thê noa, noãn sào (2 từ bỏ Hán Việt)+ sau r: roàn roạt.(1 từ)+ sau g: goá (1 từ)* Âm chính:

Trong giờ Việt, nguyên âm làm sao cũng rất có thể làm âm chủ yếu của tiếng.

- các nguyên âm đơn: (11 nguyên âm ghi ở trên)

- các nguyên âm đôi : gồm 3 nguyên âm đôi và được bóc thành 8 nguyên âm sau:

+ iê:

Ghi bằng ia lúc phía trước không tồn tại âm đệm với phía sau không tồn tại âm cuối (VD: mía, tia, kia,...)

Ghi bởi khi phía trước bao gồm âm đệm hoặc không tồn tại âm nào, phía sau gồm âm cuối (VD: yêu, chuyên,...)

Ghi bằng ya lúc phía trước gồm âm đệm với phía sau không có âm cuối (VD: khuya,...)

Ghi bởi khi phía trước có phụ âm đầu, phía sau bao gồm âm cuối (VD: tiên, kiến,...)+ uơ:

Ghi bằng ươ lúc sau nó tất cả âm cuối ( VD: mượn,...)

Ghi bởi ưa lúc phía sau nó không tồn tại âm cuối (VD: mưa,...)+ uô:

Ghi bằng khi sau nó bao gồm âm cuối (VD: muốn,...)

Ghi bởi ua khi sau nó không có âm cuối (VD: mua,...)* Âm cuối:

- những phụ âm cuối vần : p, t, c (ch), m, n, ng (nh)

- 2 phân phối âm cuối vần : i (y), u (o)B) bài tập thực hành:Bài tập 1:Hãy đến biết cấu tạo vần của những tiếng sau:

Nhoẻn cười, huy hiệu, hoa huệ, thuở xưa, khuây khoả, ước ý muốn gì, khuya khoắt, khuyên răn giải, tia lửa, mùa quýt, bé sứa, con sếu,...

............11- kết cấu từ Hán Việt (HV): (Dùng cho GV tham khảo để sáng tỏ với từ bỏ thuần Việt)A) Đặc điểm cấu tạo vần của trường đoản cú Hán Việt :

- vào từ HV không tồn tại chữ nào có vần: ắt, ấc, âng, ên, iêng, iếc, ít, uốt, uôn, ưt, ươt, ươn.

- từ bỏ HV chỉ tất cả chữ sở hữu vần: + ắc (nam bắc, đắc lực, nghi hoặc,...); + ất (nhất trí, tất yếu, bất tử, chủ nhật, tổn thất, sự thật,...); + ân (ân nhân, chân thực, nhân dân, quân đội, kiên nhẫn,...)+ ênh ( căn bệnh viện, pháp lệnh,...)+ iết ( khúc triết, hào kiệt, oan nghiệt,...)+ uôc ( tổ quốc, chiến cuộc,...)+ ich ( lợi ích, du kích, khuyến khích,...)+ inh ( binh sĩ, bình định, ghê đô, huynh đệ, quang minh,...)+ uông (cuồng loạn, tình huống,...)+ ưc ( chức vụ, đức độ, năng lực,...)+ ươc ( mưu chước, tân dược,...)+ ương ( cương lĩnh, cường quốc,...)

- Chỉ vào từ HV, vần iêt mới đi cùng với âm đệm (viết là uyêt: quyết, quyệt, tuyết, huyệt,...)

- trường đoản cú HV tất cả vần in chỉ tất cả trong chữ tín (nghĩa là tin) (VD: tín đồ, tín cử, tín nhiệm, tín phiếu) với chữ thìn (tuổi thìn).

- từ HV có vần ơn hết sức hiếm, chỉ bao gồm vài giờ : sơn (núi), solo (một mình) và chữ đơn trong đơn từ, thực đơn.

B) Mẹo tr / ch :

- Khi gặp gỡ một chữ ban đầu bằng ch, trường hợp thấy chữ đó với dấu huyền ( ), dấu ngã (~) và dấu nặng (.) thì đó là từ thuần Việt. Ngược lại, một chữ viết với tr nếu mang một trong ba dấu thanh nói trên thì chữ chính là chữ HV.

Cụ thể: giờ đồng hồ HV mang một trong cha dấu huyền, ngã, nặng thì phụ âm đầu chỉ viết tr (không viết ch): trà, tràng, trào, trầm, trì, triều, trình, trù, trùng, truyền, trừ (12 chữ); trĩ, trữ (2 chữ), trạch, trại, trạm, trạng, trận, trập, trệ, trị, triện, triệt, triệu, trịnh, trọc, trọng, trợ, trụ, trục, truỵ, truyện, trực, trượng (21 chữ).

- Trong giờ đồng hồ HV, giả dụ sau phụ âm đầu là nguyên âm a thì hầu như viết tr (không viết ch) : tra, trà, trá, trác, trách, trạch, trai, trại, trạm, trảm, trang, tràng, tráng, trạng, tranh, trào, trảo (18 chữ).

- Trong tiếng HV, giả dụ sau phụ âm đầu là nguyên âm o hoặc ơ thì đa số viết tr (không viết ch): tróc, trọc, trọng, trở, trợ (5 chữ).

- Trong tiếng HV, nếu như sau phụ âm đầu là ư thì nhiều phần viết tr : trừ, trữ, trứ, trực, trưng, trừng, trước, trương, trường, trưởng, trướng, trượng, trừu (13 chữ). Viết ch chỉ có : chư, chức, chứng, chương, chưởng, chướng (7 chữ).

C) Mẹo d / gi / r :

- Phụ âm r không khi nào xuất hiện tại trong một từ HV.

- các chữ HV có dấu vấp ngã (~) và dấu nặng nề (.) rất nhiều viết d ( dã man, dạ hội, đồng dạng, diễn viên, hấp dẫn, dĩ nhiên, dũng cảm).

- các chữ HV sở hữu dấu dung nhan (/) và hỏi (?) mọi viết gi (giả định, giải thích, giảng giải, giá chỉ cả, giám sát, tam giác, biên giới)

- các chữ HV có phụ âm đầu viết là gi khi lép vế nó là nguyên âm a, sở hữu dấu huyền () với dấu ngang (Gia đình, giai cấp, giang sơn). (Ngoại lệ có: ca dao, danh dự).

- Chữ HV mang dấu huyền hoặc có thể dấu ngang, âm chính chưa hẳn là nguyên âm a (mà là 1 trong những nguyên âm khác) thì đề nghị viết với d (dân gian, tuổi dần, di truyền, dinh dưỡng, vị thám).

.......................PHẦN V: HỆ THỐNG BÀI TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI BẬC TIỂU HỌCI- BÀI TẬP CHÍNH TẢ:A) hầu hết nội dung bắt buộc ôn lại:- chủ yếu tả Phân biệt: l/n ; s/x ; gi/r/d ; ch/tr ; ng/ngh cùng g/gh.- nguyên tắc viết hoa.- Quy tắc đánh dấu thanh.- cấu tạo tiếng, cấu tạo vần.B) bài tập thực hành: (Đáp án là số đông từ vẫn gạch chân)Bài tập 1: Hãy chỉ ra các tiếng viết sai bao gồm tả trong số từ sau rồi sửa lại đến đúng:

a. No nghĩ về b. Số lẻ c. Lí do

con nai ẩn bao phủ làn gió

thuyền nan siêng năng no toan

hẻo lánh tính nết mắc lỗi( Ghi nhớ, nhắc lại : Chính tả P/b: l/n)Bài tập 2:Hãy tra cứu ra các từ viết sai chính tả rồi sửa lại cho đúng:

a. Bảo vệ b. Chí phía c. Trong trẻo

trung kết bít đậy trở về

chê trách phương châm câu truyện

tránh né trâm biếm trung bình(G/nhớ: Chính tả P/b: ch / tr )Bài tập 3:Hãy chỉ ra các từ viết sai thiết yếu tả rồi sửa lại mang lại đúng:

a. Xa lánh b. Thiếu hụt xót c. Sản xuất

xương gió sơ sinh sơ suất

ngôi sao sứ giả suất sắc

sinh sống sử dụng xuất hiện(G /nhớ, nói lại : P/b : x /s )Bài tập 4:Hãy đưa ra từ viết đúng chính tả trong những từ sau:

a. Rá lạnh lẽo b. Hình cụ c. Củ dong riềng

da vị oắt con giới dong chơi

đơn giản ranh lam chiến thắng cảnh rông bão

con rán tranh dành riêng tháng riêng( G / nhớ, nói lại : Chính tả P/b : gi / r / d )Bài tập 5:Hãy viết lại rất nhiều từ viết sai chủ yếu tả ở bài xích tập 4 cho đúng chủ yếu tả.Bài tập 6:Hãy tìm thấy một từ viết sai chính tả vào từng cái sau: chạn bát, trạm xá, trách mắng, chông chờ. Công ty dông, rung động, chiếc giường, nhằm dành. Già dặn, rôm rả, giằng co, dành riêng giật. cơm trắng nắm, khô nẻ, lo ấm, trông nom. Phân tách sẻ, sếp hàng, sum sê, xum xuê. Ngã sung, xử lí, xơ đồ, san sẻ. Bài xích tập 7:Tìm 5 từ bỏ có các tiếng:

a) trang (Đ/án: t/bị, t/sử, t/sức, t/trại, nghĩa/t, t/nam nhi,...)

b) kiêng (t/mặt, t/né, t/nắng, t/rét, phòng/t, trốn/t,...)

c) châm (c/biếm, c/chích, c/chọc, c/chước, c/ngôn, nam/c, phương/c,...)

d) chí (c/hướng, c/khí, báo/c, đắc/c, quyết/c, thiện/c, ý/c,...)

e) trung (t/bình, t/gian, t/học, t/thành, t/lập,...)

f) tầm thường (c/kết, c/khảo, c/thân, c/thuỷ, nói/c,...)

g) dành riêng (d/dụm, d/riêng, dỗ/d, để/d, quả/dd,...)

h) giành (gi/giật, gi/lấy, gi/nhau, tranh/gi, gi/độc lập,...)

i) rành (r/mạch, r/nghề, rr, r/rẽ, r/việc, rõ/r,...)

k) xuất (x/bản, x/hiện, x/khẩu, đề/x, đột/x, sản/x,...)

l) xử (x/lí, x/sự, x/thế, cư/x, x/trí, xét/x,...)

m) sứ (s/giả, s/mệnh, s/quán, ấm/s, bát/s,....)Bài tập 8:Hãy đã cho thấy âm chính của các tiếng trong số từ sau:

a. Nhoẻn cười b. ước muốn c. Tia lửa

huy hiệu khuya khoắt khúc khuỷu

hoa huệ thủa nào mùa quýt

khuây khoả thuở xưa khuyên nhủ giải( G/nhớ, nói lại : Cấu sản xuất tiếng, cấu trúc vần)Bài tập 9:Hãy đã cho thấy vị trí lốt thanh ở các tiếng có trong số từ sinh hoạt BT 8 (giải say mê vị trí đánh dấu thanh)Bài tập 10:Viết lại các từ và cụm từ sau đến đúng quy tắc viết hoa: trần hưng đạo, ngôi trường sơn, cửu long, pắc pó, y a li, kơ page authority kơ lơng. ê đi xơn, mê công, lu i pa xtơ, ma lai xi a, trung quốc, ấn độ, lí bạch, trương mạn ngọc. đảng cùng sản việt nam, trường mần nin thiếu nhi sao mai, tổ chưc nhi đồng liên hợp quốc. ( G/ nhớ, kể lại : Quy tắc viết hoa)II- BÀI TẬP LUYỆN TỪ VÀ CÂU:*Những nội dung đề xuất ghi nhớ:1.Cấu sinh sản từ: tự phức từ láy (Từ tượng thanh, tượng hình) Từ đối kháng Từ ghép T.G.P.L Láy âm đầuT.G.T.H Láy vần

Láy âm với vần

Láy tiếng

2. Những lớp từ: từ bỏ đồng nghĩa

Từ trái nghĩa

Từ đồng âm

Từ những nghĩa3

*
*
. Trường đoản cú loại: Danh trường đoản cú (Cụm DT)

Động từ (Cụm ĐT)

Tính tự (Cụm TT)

Đại từ bỏ (Đại tự chỉ ngôi)

Quan hệ từ4. Câu : Phân một số loại theo cấu tạo: Câu đơnPhân loại theo mục đích nói: Câu kể Câu ghép

Câu hỏi

Câu cảm

Câu khiến

5

*
*
.Các nhân tố của câu
:

Chủ ngữ Vị ngữ Trạng ngữ Định ngữ* bửa ngữ* Hô ngữ*

6
*
*
.Liên kết câu :
Lặp từ bỏ ngữThay cố gắng từ ngữDùng trường đoản cú ngữ nhằm nối(Liên tưởng......)7.Cách nối các vế câu ghép : Nối trực tiếp

Dùng từ nối: Nối bằng quan hệ từ

Nối bởi cặp từ bỏ hô ứng*Bài tập thực hành:Bài tập 11:Hãy chỉ ra các từ phức trong các kết hợp sau:

Xe đạp, xe pháo cộ, kéo xe, đánh đấm xe, nướng bánh, bánh rán, nước uống, quắt lại, rủ xuống, uống nước, chạy đi.

*Đáp án:

Xe đạp, xe cộ, bánh rán, queo quắt lại, rủ xuống.

( G/ nhớ, đề cập lại :
cách phân định danh giới từ)Bài tập 12: (Đáp án ghi sẵn vào bài)Dùng 1 gạch ốp ( / ) để bóc từng từ trong khúc văn sau: Mưa / ngày xuân /xôn xao,/ phơi phới,/...Những /hạt mưa /bé nhỏ,/ mềm mại,/ rơi /mà /như /nhảy nhót... Ngày xuân /mong ước /đã /đến./ Đầu tiên,/ từ /trong /vườn,/ hương thơm /hoa hồng,/ hoa huệ /sực nức /bốc lên... Bài tập 13:Tìm các từ láy có trong đội từ sau:

Mải miết, xa xôi, xa lạ, mơ màng, san sẻ, chuyên chỉ, học tập hỏi, xung quanh co, đi đứng, ao ước, đất đai, minh mẫn, chân chính, đề xuất mẫn, cần cù, tươi tốt, ý muốn mỏi, ý muốn ngóng, mơ mộng, phẳng phiu, phẳng lặng.

( G/nhớ, kể lại : P/b từ ghép và từ láy dễ dàng lẫn lộn)
Bài tập 14:Hãy điền vào chỗ trống để có các trường đoản cú ghép và từ láy:

Màu..., đỏ..., vàng..., xanh..., sợ...., buồn...., lạnh....

Bài tập 15:
tìm kiếm 4 từ ghép trong số đó có giờ đồng hồ “mưa” tìm kiếm 4 tự ghép trong các số ấy có giờ “nắng” bài xích tập 16:Chỉ ra các từ ghép tổng hợp cùng từ ghép phân loại trong những từ sau:

Bạn học, các bạn hữu, chúng ta đường, chúng ta đời, anh em, anh chị, anh cả, em út, ruột thịt, hoà thuận, yêu quý yêu, vui buồn, vui mắt.

(G/nhớ, đề cập lại : P/b TGTH với TGPL)
Bài tập 17:Chia những từ sau thành 2 loại: từ bỏ tượng thanh và từ tượng hình:

Thấp thoáng, thình thịch, phổng phao, vật sộ, bầu bầu, lớn mạp, khanh khách, lè tè, ào ào, nhún mình nhẩy, ngào ngạt, chon chót, bi bô, bập bẹ, chới với, thoang thoảng, lon ton, tim tím, thăm thẳm.

(G/nhớ, kể lại : tự tượng thanh, từ tượng hình)Bài tập 18:Cho những từ sau:

Lững thững, thướt tha, đủng đỉnh, róc rách, thì thào, lác đác, khúc khích, lộp độp, lách cách, the thé, lịch sự sảng, đoàng đoàng, ào ào.

a) Phân những từ láy bên trên thành những kiểu: láy tiếng, láy âm, láy vần, láy cả âm với vần.b) trong các từ trên, từ như thế nào là tự tượng thanh, từ như thế nào là từ bỏ tượng hình?(G/nhớ, nói lại : các kiểu từ láy)Bài tập 19:Dựa vào những tính từ dưới đây, search thêm phần đông thành ngữ so sánh:

Xanh, vàng, trắng, xấu, đẹp, cứng, lành, nặng, nhẹ, vắng, đông, nát.

(Mẫu: ChậmChậm như rùa)*Đáp án:

Xanh như tàu lá, kim cương như nghệ, white như trứng con gà bóc, xấu như ma lem, rất đẹp như tiên, cứng như thép, lành như bụt, nặng trĩu như đá đeo, nhẹ như bấc, vắng vẻ như miếu bà Đanh, nát như tương Bần, đông như loài kiến cỏ.

Bài tập 20:
Chỉ ra từ ko giống những từ khác trong nhóm: xanh ngắt, xanh thẳm, xanh xao, xanh biếc. Tổ quốc, tổ tiên, khu đất nước, non sông. Thợ cấy, thợ cày, thợ rèn, lão nông. Đỏ au, đỏ bừng, đỏ ửng, đỏ đắn. Hoà bình, hoà tan, hoà thuận, hoà hợp. Róc rách, thì thầm, lách tách, rì rào. Giáo viên, học sinh, sinh viên, chúng ta bè. Thành tích, thành thực, thành thật, trung thực. (G/ nhớ, đề cập lại : từ bỏ đồng nghĩa)Bài tập 21:Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm trong các cụm trường đoản cú sau: tua chỉ - chiếu chỉ - dẫn đường - chỉ vàng. đỗ tương - đỗ lại – thi đỗ - giá chỉ đỗ. ( G/nhớ, nói lại : từ bỏ đồng âm)Bài tập 22:Xác khái niệm gốc cùng nghĩa chuyển của những từ có trong số két thích hợp dưới đây: Ngọt: cam ngọt, nói ngọt, lũ ngọt, lạnh ngọt. Cứng: lí lẽ cứng, cứng như thép, kia cứng, lực học cứng. Ăn: ăn đòn, nạp năng lượng nắng, nạp năng lượng ảnh, nạp năng lượng cơm. Chạy: chạy ăn, ô tô chạy, chạy nhanh, đồng hồ đeo tay chạy. Đi: tôi đi bộ, đi ôtô, đi học, đi công tác. (G/nhớ, nhắc lại : từ không ít nghĩa)Bài tập 23:Hãy tra cứu từ trái nghĩa với những từ sau: thiệt thà, tốt giang, cứng cỏi, hiền hậu lành. Bé dại bé, nông cạn, sáng sủa sủa, thuận lợi. Vui vẻ, cao thượng, cản thận, siêng năng. Già lão, cân già, quả già. Muối bột nhạt, con đường nhạt, color nhạt. *Đáp án:

a) Dối trá, hèn cỏi, yếu hèn ớt, độc ác.

b) to lớn lớn, sâu sắc, tối tăm, khó khăn.

c) bi lụy bã, tốt hèn, cẩu thả, lười biếng.

Xem thêm: Chỉ Số Irr Như Thế Nào Là Tốt, Công Thức Tính Irr Và Những Điều Cần

d) trẻ con trung, cân nặng non, quả non.

e) muối hạt mặn, con đường ngọt, màu đậm.

( G/nhớ, nói lại : tự trái nghĩa )
Bài tập 24:Xác định trường đoản cú loại của những từ sau:

Núi đồi, rực rỡ, chen chúc, vườn, nhẹ dàng, ngọt, thành phố, ăn, đi đứng.

( G/nhớ: DT,ĐT,TT )
Bài tập 25:Cho đoạn văn sau:

Chú chuồn chuồn nước tung cánh cất cánh vọt lên. Loại bóng chú bé dại xíu lướt cấp tốc trên phương diện hồ. Mặt hồ nước trải rộng bạt ngàn và im sóng.

dùng 1 gạch men ( / ) tách bóc từng từ trong khúc văn trên. Tìm các DT, ĐT, TT có trong đoạn văn trên. * Đáp án:

b) - DT: chú, chuồn chuồn nước, cánh, cái, bóng, phương diện hồ, sóng.

- ĐT: tung, bay, vọt, lên, lướt, trải.

- TT: nhỏ dại xíu, mênh mông, nhanh, lặng.

Bài tập 26:
Tìm trường đoản cú lạc có trong số nhóm từ bỏ sau: Xúc động, lo lắng, thân thương, tâm sự. Cái xấu, loại ác, lương thiện, nỗi vất vả. Sự thật, mang dối, ngay lập tức thẳng, hièn lành. Bài tập 27:Tìm những tính từ tất cả trong đội từ sau:

Trìu mến, loại đẹp, kiên trì, điểm tốt, niềm vui, kỉ niệm, điều hay, lẽ phải, xinh xắn, chuyên cần.

Bài tập 28:
Tìm đại từ tất cả trong đoạn đối thoại sau, phân tích từng đại trường đoản cú đó sửa chữa thay thế cho từ ngữ nào:

Lúc tan học, Lan hỏi Hằng:

Hằng ơi, cậu được mấy điểm toán? Tớ được 10, còn cậu được mấy điểm? Tớ cũng vậy. *Đáp án:

- Câu 1: “cậu”( danh từ bỏ lâm thời làm đại từ ) thay thế sửa chữa cho từ “Hằng”.

- Câu 2: “Tớ” sửa chữa thay thế cho từ “Hằng” ; “cậu” thay thế cho “Lan”.

- Câu 3: “Tớ” thay thế sửa chữa cho “Lan” ; “vậy” sửa chữa cho các từ “được điểm 10”.

( G/nhớ: Đại từ)
Bài tập 29:Tìm những Quan hệ từ với cặp QHT có trong số câu văn sau và nêu rõ công dụng của chúng: Ông tôi sẽ già nhưng mà không một ngày làm sao ông quên ra vườn. Tấm rất cần mẫn còn Cám khôn xiết lười biếng. Mây tan và mưa tạnh dần. Nam không chỉ có học giỏi mà cậu còn hát khôn cùng hay. Khoác dù cuộc sống đời thường khó khăn tuy vậy Lan vẫn học tốt. *Đáp án:

- ý a, b, : nêu sự đối lập.

- ý c, : nêu 2 sự kiện tuy nhiên song.

- ý d, : dục tình tăng tiến.

- ý e, : quan hệ nam nữ tương phản.(G/nhớ: quan hệ từ)Bài tập 30:Đặt câu với mỗi quan hệ nam nữ từ sau:của, để, do, bằng, với, hoặc.*VD:

- quyển sách này là của em.

- Em luôn cần mẫn để bố mẹ vui lòng.

- Cây xoài này vày ông em trồng.

- nơi ở này xây bằng đá ong.

- Tôi với Lan là hai bạn trẻ thân.

- Chiều ni tôi đi chơi hoặc đi thăm bà.Bài tập 31:Chuyển hồ hết cặp câu sau thành câu ghép tất cả dùng cặp quan hệ giới tính từ: Rùa biết mình lờ đờ chạp. Nó nỗ lực chạy thật nhanh. Thỏ cắm cổ chạy miết. Nó vẫn không đuổi kịp rùa. Thỏ nhà quan, coi thường người khác. Thỏ đã thảm bại rùa. Mẩu chuyện này hấp dẫn, thú vị. Nó có ý nghĩa sâu sắc giáo dục vô cùng sâu sắc. *Đáp án:

a) dùng cặp từ: Vì...nên...

b) dùng cặp từ: Tuy ...nhưng....

c) cần sử dụng cặp từ: Vì....nên....

d) cần sử dụng cặp từ: không những...mà còn...Bài tập 32:Chỉ ra công dụng của từng cặp QHT trong những câu sau: vày gió thổi cần cây đổ. Trường hợp gió thổi bạo dạn thì cây đổ. Mặc dù gió thổi không bạo gan nhưng cây vẫn đổ. Giả dụ Nam tốt toán thì Bắc tốt văn. Nam không chỉ tốt toán mà Nam còn xuất sắc văn. *Đáp án:

a) Chỉ quan hệ lý do - kết quả.

b) Chỉ tình dục Điều kiện, giả thiết - kết quả.

c) Chỉ dục tình Nhượng bộ, đối lập, tương phản.

d) Chỉ dục tình Đối chiếu, so sánh.

e) Chỉ quan hệ nam nữ Tăng tiến.

Bài tập 33:Đặt câu có: từ bỏ “của” là danh từ. từ bỏ “của” là dộng từ. từ bỏ “hay” là tính từ. từ bỏ “hay” là tình dục từ. *Đáp án:

- Ông ấy tất cả của ăn của để.

- Chiếc cây viết này của tôi.

- Cô ấy hát hết sức hay.

- Cậu có tác dụng hay tớ làm?Bài tập 34:Những câu sau không đủ thành phần thiết yếu nào? Hãy nêu 2 phương pháp sửa lại mang lại thành câu với chép lại những câu đã sửa theo từng cách? cành hoa đẹp này. Con đê in một vệt ngang trời đó. Gần như cô bé xíu ngày xưa hiện nay đã trở thành. Trên nền trời sạch mát bóng như được gội rửa. Lúc ông mặt trời ló thoát ra khỏi ngọn tre. *Đáp án: