Afas là gì


*

Trung tâm WTO với Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội


VĂN KIỆN HIỆPhường ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ DỊCH VỤ

Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) (Bản Tiếng Việt) (Bản Tiếng Anh)

Nghị định thư sửa đổi Hiệp định size ASEAN về Thương Mại & Dịch Vụ, Phnom Penh, Campuphân chia, 2 mon 9 năm 2003

10 gói cam kết bình thường theo AFAS

Nghị định thỏng thực hiện Gói khẳng định vật dụng nhất(1997) vàPhụ lục

Nghị định tlỗi thi hành Gói khẳng định thiết bị hai(1998) vàPhú lục

Nghị định thư thực hiện Gói khẳng định trang bị ba(2001) vàPhú lục

Nghị định tlỗi thi hành Gói khẳng định máy tư(2004) vàPrúc lục

Nghị định thỏng thực hiện Gói cam đoan lắp thêm năm(2006) vàPrúc lục

Nghị định thỏng thực hành Gói cam đoan sản phẩm công nghệ sáu(2007) vàPhụ lục

Nghị định thỏng thi hành Gói cam kết vật dụng bảy(2009) vàPhú lục

Nghị định thư thực hiện Gói cam đoan sản phẩm tám(2010) vàPrúc lục

Nghị định thư thi hành Gói cam đoan trang bị chín(2015) vàPhụ lục

Nghị định thỏng thực hành Gói khẳng định thứ mười (2019) cùng Phú lục

Lưu ý: Gói khẳng định lắp thêm mười chưa xuất hiện hiệu lực hiện hành so với Việt Nam

Các Gói cam đoan về Dịch Vụ Thương Mại Tài chính

Nghị định thỏng thi hành Gói cam đoan đồ vật haivà Prúc lục

Nghị định thỏng thực hành Gói cam kết máy bavàPhụ lục

Nghị định thỏng thực hiện Gói khẳng định trang bị tưvàPhụ lục

Nghị định thỏng thực hiện Gói khẳng định máy nămvàPhụ lục

Nghị định thỏng thi hành Gói cam kết máy sáu cùng Phú lục

Nghị định thư thực hành Gói cam kết thiết bị bảyvới Phú lục

Các Gói cam kết về hình thức dịch vụ Vận download hàng không

Nghị định thư thực hành Gói cam đoan máy tư

Nghị định thỏng thực hiện Gói cam kết sản phẩm công nghệ năm

Nghị định thỏng thực hiện Gói cam đoan thứ sáu

Nghị định thư thi hành Gói cam kết thiết bị bảy

Nghị định thỏng thi hành Gói cam đoan máy tám

Nghị định tlỗi thực hiện Gói cam đoan thứchín

Nghị định thư thi hành Gói cam kết sản phẩm mười

Lưu ý: Gói cam đoan sản phẩm công nghệ mười không chấp nhận có hiệu lực

TÓM LƯỢC HIỆPhường ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ DỊCH VỤ (AFAS)

1. Tổng quan

1996 – 2015: Các nước ASEAN đã thực hiện hiệp thương và giới thiệu 9 Gói khẳng định về dịch vụ, 6 Gói cam kết về dịch vụ tài bao gồm và 8 Gói cam đoan về hình thức dịch vụ vận tải sản phẩm ko.

Bạn đang xem: Afas là gì

2.Mục tiêu

Mục tiêu tự do thoải mái hóa trong kích cỡ AFAS đã được nêu vào Kế hoạch toàn diện tạo ra AEC (AEC Blueprint). AEC Blueprint đề ra các từng trải về tự do thoải mái hóa với tất cả bốn hướng thức cung ứng dịch vụ là: Phương thơm thức 1 – Cung cung cấp các dịch vụ qua biên giới, Phương thức 2 – Tiêu cần sử dụng sống nước ngoài, Phương thơm thức 3 – Hiện diện tmùi hương mại, với Phương thơm thức 4 – Hiện diện thể nhân. Tuy nhiên, các Gói cam kết vào sự cân đối Hiệp định AFAS chỉ đề cập đến 3 Phương thơm thức 1,2,3 còn Pmùi hương thức 4 được tách ra thảo luận riêng rẽ trong Hiệp định về dịch rời thể nhân ASEAN (MNP) vào khoảng thời gian 2012.

Đối cùng với 3 Phương thức cung ứng các dịch vụ 1,2,3, AEC Blueprint đưa ra mục tiêu:

+ Đối với Pmùi hương thức 1 cùng 2: Không có hạn chế nào, kế bên các ngôi trường vừa lòng có lý do phù hợp (như bảo đảm cùng đồng) và được sự gật đầu đồng ý của tất cả những Thành viên ASEAN vào từng ngôi trường hòa hợp ví dụ.

+ Đối với Phương thơm thức 3: Cho phép Xác Suất góp vốn của các công ty chi tiêu nước ngoài nằm trong Khu Vực ASEAN trong các doanh nghiệp lớn lên đến mức 70% vào khoảng thời gian năm ngoái với cả các nghành với mỗi bước loại trừ những rào cản không giống.

3.Nguyên tắc, phạm vi cùng hình thức đàm phán

Nguyên ổn tắc đàm phán: Đàm phán các dịch vụ trong sự cân đối AFAS được thực hiện theo hình thức Chọn – Cho như là WTO, tức là toàn bộ các ngành/nghành nghề bao gồm cam kết Open thì sẽ được gửi vào trong các Gói cam kết, còn ngôi trường hòa hợp không gửi vào là không tồn tại cam kết gì.

Phạm vi cam kết: Các Gói cam kết về mở cửa các dịch vụ trong độ lớn Hiệp định AFAS không bao gồm Pmùi hương thức cung ứng dịch vụ 4 – Hiện diện thể nhân, cơ mà chỉ bao gồm 3 Pmùi hương thức cung ứng hình thức dịch vụ 1- Cung cung cấp các dịch vụ qua biên giới), 2 - Tiêu sử dụng ở nước ngoài và 3 – Hiện diện thương mại. Các cam kết về Hiện diện thể nhân hay nói một cách khác là Di gửi thể nhân được hiệp thương riêng trong Hiệp định về dịch rời thể nhân ASEAN năm 2012.

Hình như, nghành nghề dịch vụ hình thức Tài chủ yếu cùng Vận thiết lập sản phẩm ko cũng được thương lượng riêng biệt, ko ở trong các Gói cam đoan tầm thường.

4.Các cam đoan cầm thể

4.1Các gói cam kết chung về dịch vụ

i) Tiến trình đàm phán

Từ năm 1996 mang đến 2006, các nước ASEAN sẽ tiến hành 4 vòng hội đàm về hình thức dịch vụ, mỗi vòng biện pháp nhau 3 năm. Các vòng thương lượng vẻ ngoài trong suốt lộ trình giảm giảm cụ thể các tường ngăn đối với các dịch vụ thân những nước ASEAN. Kết quả sau 4 vòng hiệp thương, các nước đang đưa ra 6 Gói khẳng định về dịch vụ, Gói sau bao gồm khẳng định cao hơn Gói trước với là một trong những phần của Hiệp định AFAS.

Từ trong năm 2007 tới thời điểm này, các nước ASEAN ko tiến hành những vòng trao đổi nữa nhưng thực hiện thoải mái hóa hình thức dịch vụ dựa vào những kim chỉ nam và lộ trình vào Kế hoạch toàn diện thành lập AEC (AEC Blueprint). Các Gói khẳng định liên tục được dàn xếp cùng thực hiện, tính mang đến mon 11/năm ngoái sẽ bao gồm 9 Gói khẳng định đã có được đưa ra.

Xem thêm: Tải Hình Nền Cho Máy Tính Miễn Phí Cho Máy Tính Và Điện Thoại

Các Gói cam đoan này không bao hàm dịch vụ Tài chính và Vận cài đặt hàng không (hai nghành này được trao đổi trong các Gói khẳng định riêng).

Bảng: Các vòng thương lượng cùng các gói cam kết hình thức dịch vụ vào kích cỡ AFAS

Vòng 1 (1996 – 1998)

• Gói đầu tiên, ký ngày 15/1997 tại Kuala Lumpur, Malaysia

• Gói thứ 2, ký kết ngày 16/121998 tại TP Hà Nội, Việt Nam

Vòng 2 (1999 – 2001)

Vòng 3 (2002 – 2004)

Vòng 4 (2005 – 2006)

2007 – 2015

ii)Hiệu lực

Với mỗi Gói cam kết, nhằm tiến hành các nước ASEAN đang thuộc cam kết vào trong 1 Nghị định thư thực thi Gói khẳng định kia. Hiệu lực của Gói cam kết sẽ phụ thuộc vào chế độ trong Nghị định tlỗi.

Chẳng hạn như theo Nghị định thư triển khai Gói cam đoan đồ vật 9 về Thương Mại & Dịch Vụ, Gói khẳng định này sẽ sở hữu hiệu lực hiện hành sau 180 ngày kể từ ngày cam kết Nghị định thư. Trong thời hạn 180 ngày đó, các nước Thành viên sẽ triển khai các thủ tục nội bộ nhằm phê chuẩn Gói cam kết này, sau khoản thời gian xong đang thông tin bởi văn uống phiên bản mang lại Ban Tlỗi cam kết ASEAN. Nếu một nước Thành viên chẳng thể dứt phê chuẩn chỉnh trong khoảng 180 ngày đó, thì cho đến khi nào dứt với thông báo mang lại Ban Thư cam kết thì các quyền và nghĩa vụ của nước đó vào Gói sản phẩm 9 new bước đầu.

iii)Mức độ cam kết

Các Gói cam kết trong AFAS nhìn chung gồm phạm vi cam đoan rộng với cường độ cam đoan sâu hơn so với những cam kết vào WTO của từng nước member. Các Gói cam kết sau tất cả cường độ khẳng định cao hơn nữa những Gói cam đoan trước nhằm tiến mang đến triển khai những phương châm về tự do thoải mái hóa hình thức đề ra vào AEC Blueprint

Mức độ cam đoan của Việt Nam:

+ Trong những 9 Gói khẳng định bên trên, những Gói khẳng định 1-7 của nước ta tất cả mức độ xuất hiện hình thức dịch vụ chỉ phải chăng hơn hoặc bởi so với mức độ Open hình thức của toàn quốc trong WTO. Nhưng bắt đầu tự Gói thiết bị 8 trngơi nghỉ đi, một số trong những khẳng định của VN trong một số phân ngành đã bước đầu cao hơn cường độ mở cửa trong WTO cùng bổ sung cập nhật thêm cam đoan cho một trong những phân ngành bắt đầu.

Một số khẳng định hình thức dịch vụ của toàn nước trong Gói khẳng định thứ 9 của AFAS cao hơn nữa khẳng định trong WTO

STT

Lĩnh vực

Cam kết vào Gói 9 AFAS cao hơn nữa WTO

1

Thương Mại Dịch Vụ Bất hễ sản

- Dịch Vụ Thương Mại quản lý bất động sản bên trên cơ stại 1 khoản chi phí hoặc thích hợp đồng: đất nước hình chữ S Open cả 3 Pmùi hương thức hình thức (vào WTO không có cam kết)

2

Thương Mại & Dịch Vụ nghiên cứu và phân tích và phát triển

- Thương Mại Dịch Vụ nghiên cứu cùng cải tiến và phát triển công nghệ làng hội với nhân văn uống và Dịch vụ nghiên cứu cùng cách tân và phát triển liên ngành: xuất hiện được cho phép phần trăm góp vốn của phòng cung ứng hình thức dịch vụ nước ngoài nằm trong ASEAN lên tới 70% trong liên doanh (vào WTO không có cam kết)

3

Dịch Vụ Thương Mại Bất hễ sản

- Dịch Vụ Thương Mại quản lý BDS bên trên cơ sở 1 khoản mức giá hoặc phù hợp đồng: toàn quốc mở cửa cả 3 Phương thức các dịch vụ (trong WTO không có cam kết)

4

Y tế

- Các các dịch vụ bệnh viện, bác sĩ nha khoa và đi khám bệnh: Mlàm việc cửa hoàn toàn cả 3 phương thức cung cấp hình thức (vào WTO vẫn có đề xuất về vốn chi tiêu buổi tối tphát âm nhằm thành lập và hoạt động đại lý hỗ trợ dịch vụ)

- Các các dịch vụ y tá, thiết bị lý trị liệu và cứu giúp trợ y tế: chưa cam kết trong WTO, trong Gói 9 cả nước khẳng định xuất hiện hoàn toàn ngơi nghỉ 3 thủ tục cung cấp dịch vụ

5

Viễn thông

- Thương Mại Dịch Vụ Giá trị gia tăng không tồn tại hạ tầng mạng (trừ dịch vụ tiếp cận internet): chất nhận được vốn góp của những công ty cung cấp hình thức dịch vụ nước ngoài trong liên kết kinh doanh lên đến mức 70% (nạm vị 65% nlỗi trong WTO)

6

Du lịch

- Dịch vụ công viên vui chơi giải trí vui chơi giải trí (theme park): vào WTO VN không tồn tại khẳng định gì đối với dịch vụ này. Trong Gói 9 của AFAS, toàn nước được cho phép các đơn vị cung ứng các dịch vụ quốc tế thành lập liên doanh để hỗ trợ dịch vụ này tuy thế phần vốn góp ko được thừa quá 70% vốn điều lệ của công ty, bên cạnh đó cả nước vẫn giữ lại quyền rành mạch đối xử thân những công ty cung cấp các dịch vụ nội địa và nước ngoài vào lĩnh vực này.

7

Vận tải

- Vận mua mặt đường sắt: Trong WTO so với các dịch vụ này VN vẫn còn đó kha khá những tiêu giảm đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ quốc tế. Trong Gói 9 của AFAS nước ta mở cửa trọn vẹn cả 3 Pmùi hương thức dịch vụ so với Vận cài đường sắt sản phẩm & hàng hóa, còn so với Vận mua đường tàu du khách thì chỉ duy trì hạn chế đối với Phương thơm thức 3, theo đó yên cầu tỷ lệ góp vốn vào liên kết kinh doanh ko vượt vượt 51% (đối với 49% trong WTO)

- Vận cài con đường biển: Msống cửa ngõ thêm Phương thức 1 với cả vận tải đường thủy hàng hóa cùng du khách so với WTO. Còn đối với Pmùi hương thức 3, mở cửa rộng so với WTO sống hình thức vận tải đường bộ đường thủy sản phẩm & hàng hóa Lúc chất nhận được vốn góp của quốc tế trong những cửa hàng quản lý team tàu treo cờ Việt Nam lên tới 70% (so với 49% trong WTO)

- Vận mua đường bộ hàng hóa: Mở cửa thêm Phương thơm thức 1 đối với WTO với cho phép vốn góp của quốc tế vào liên kết kinh doanh lên tới 70% (so với 49% vào WTO)

- Các dịch vụ cung ứng, duy trì, sửa chữa thay thế đồ vật vận tải: Gói cam kết 9 của AFAS gồm khẳng định xuất hiện bổ sung cập nhật thêm một số hình thức này (vào WTO không tồn tại cam kết)

i) Các Gói cam kết về hình thức Vận cài đặt hàng không

Trong Gói khẳng định thứ 8 của VN về vận tải đường bộ sản phẩm không, những nghành nghề dịch vụ hình thức có cam kết cao hơn nữa đối với WTO bao gồm:

- Thương Mại & Dịch Vụ buôn bán với tiếp thị dịch vụ vận tải sản phẩm không: Open đối với tất cả 3 phương thức, không cần phải có đại lý hoặc văn phòng phân phối vé tại toàn quốc như trong WTO.

- Dịch Vụ Thương Mại đặt, duy trì khu vực sử dụng máy tính: Open đối với cả 3 cách tiến hành, ko những hiểu biết đề nghị thực hiện mạng viễn thông công cộng đằng sau sự thống trị của phòng chức trách nát viễn thông Việt Nam.

- Thương Mại & Dịch Vụ dịch vụ thuê mướn trang bị bay kèm/ko kèm nhóm bay, hình thức giao dìm hàng hóa chuyên chở bằng con đường sản phẩm không: chưa có cam đoan vào WTO, trong Gói 8 cả nước cam kết ko hạn chế với tất cả 3 thủ tục cung ứng các dịch vụ.

- Dịch vụ cung cấp bữa tiệc trên thiết bị bay: chưa có cam kết vào WTO, trong Gói 8 Việt Nam cam kết chỉ gia hạn tiêu giảm vốn góp của những bên cung cấp dịch vụ nước ngoài thuộc ASEAN trong liên kết kinh doanh không thật 49%.

Ngoài Hiệp định AFAS, các nước ASEAN còn tồn tại các cam đoan liên quan mang đến vận tải hàng ko trong các thỏa thuận hợp tác không giống của ASEAN, bao gồm:

ii) Các Gói khẳng định về hình thức Tài chính

Tuy nhiên, trong Nghị định thỏng triển khai Gói cam kết thứ 6, các nước ASEAN đã đưa vào một trong những câu chữ quan trọng kia là: Nhằm bức tốc hội nhập khu vực vào lĩnh vực ngân hàng, nhị hoặc những nước thành viên ASEAN hoàn toàn có thể triển khai dàn xếp riêng biệt cùng mở cửa thêm vào cho nhau vào nghành nghề này, những cam đoan mở cửa riêng biệt đó sẽ tiến hành gửi vào thành một trong những phần của Gói cam đoan dịch vụ tài bao gồm vật dụng 6 nhưng mà chỉ dành riêng cho các nước Bàn bạc Open thêm, còn tồn tại không ngừng mở rộng cho các nước sót lại vào ASEAN hay là không thì tùy nằm trong vào sự từ nguyện của những nước này.

Xem thêm: Hình Nền Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Ý Nghĩa, Độc Đáo, Hài Hước, Chúc Mừng Sinh Nhật Hình Nền

Đối với cả nước, trong Gói cam đoan 6 về tài thiết yếu của AFAS, những cam kết Open hình thức tài bao gồm của đất nước hình chữ S tương đương các khẳng định xuất hiện trong WTO.


Chuyên mục: Hỏi Đáp