ABSOLUTE PHRASE LÀ GÌ

Ở chuyên môn Tiếng Anh cơ bản, chúng ta thường thân quen với bài toán hình thành 1 câu bên dưới dạng cấu trúc: S + V + O, sau đó chia động từ phù hơp cùng với thời gian. Tuy nhiên, với giải pháp làm này sẽ làm chán nản đi bài xích văn hoặc ngay cả một trong những lúc các bạn luyện nghe nói tiếng Anh của bạn. Hôm nay, giờ Anh Free sẽ cung cấp cho mình về phần cấu trúc ngữ pháp kết cấu tuyệt đối, đang giúp bạn cũng có thể giải quyết được toàn bộ các vụ việc trên, chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Absolute phrase là gì


Định nghĩa về cấu tạo tuyệt đối trong tiếng Anh

Cấu trúc tuyệt đối hoàn hảo (Absolute Phrase), còn gọi là cụm từ bỏ độc lập: là 1 trong những nhóm các danh từ, đại từ, phân từ, từ vấp ngã ngữ kết hợp lại cùng với nhau.

Về chức năng:

+ Đối với đa số câu bao gồm cùng một chủ ngữ, bạn ta thường rút gọn bằng cách sử dụng các phân từ. Còn so với các câu gồm chủ ngữ không giống nhau, để ghép những câu lại hoặc rút gọn gàng nó, người ta dùng kết cấu tuyệt đối.+ Absolute phrase không có quan hệ với các thành phần không giống trong câu đề xuất nó rất có thể đứng ở bất kể vị trí nào nhưng mà không làm ảnh hưởng đến cấu tạo ngữ pháp hay chân thành và ý nghĩa trong câu.

Về hình thức: Absolute phrase được biệt lập với các thành phần không giống trong câu bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

The weather being rainy, they can’t go for a walk.(Thời tiết đang mưa, họ không thể ra ngoài đi dạo)

*


Tìm phát âm thêm các chủ đề tương quan về ngữ pháp tiếng Anh khác:


Cấu trúc Absolute phrase là gì?

*

1. Vào trường hợp với nghĩa nhà động

Cấu trúc: 

Noun (danh từ) + V_ing

Ví dụ:

There is nothing else lớn do. They go trang chủ (khác nhà ngữ)

=> There being nothing else to do, they go home. (chủ động)

(Không có vấn đề gì làm, chúng ta về nhà)

It was a snow-storm day. Ben’s family stayed inside his house yesterday.

=> It being a snow-storm day, Ben’s family stayed inside his house yesterday

(Trời bão tuyết, gia đình Ben đã của nhà ngày hôm qua)

If weather is fine, I will go out with my boyfriend in the evening.

=> Weather being fine, I will go out with my boyfriend in the evening. 

(Trời đẹp, tôi sẽ đi dạo với bạn trai của tớ vào buổi tối)

2. Trong trường hợp sở hữu nghĩa bị động

Cấu trúc: 

Noun (danh từ) + V3/V-ed

Ví dụ: 

Her room was cleaned, She could go khổng lồ the cinema with her friends (khác nhà ngữ)

=> Her room cleaned, She could go lớn the cinema with her friends

(Phòng của cô ấy được dọn dẹp, cô ấy rất có thể đi coi phim cùng với bạn)

My assignment is completed, I go khổng lồ bed at midnight 

=> My assignment completed, I go to lớn bed at midnight 

(Bài tập của tôi hoàn thành, Tôi đi ngủ lúc nửa đêm)

3. Pronoun (đại từ) + to-V

Ví dụ:

We all finished lesson,, some khổng lồ go to lớn the park, others to lớn come home.

=> pronoun: some/others + to-V: to go/to come

(Chúng tôi học tập xong, một trong những người đi cho công viên, số tín đồ khác về nhà)

4. Noun/Pronoun + prepositional/adjective phrase

(Danh từ/ Đại tự + nhiều giới từ/ cụm tính từ)

Ví dụ:

Their efforts more conscientious than ever, they decided not to give up until they had achieved their purpose

=> Noun: efforts + adj: conscientious.(Sự nỗ lực của chúng ta tận chổ chính giữa hơn bao giờ hết. Họ quyết định sẽ không còn bỏ cuộc cho tới khi đã đạt được mục đích của mình)

Lưu ý: Trước cấu tạo độc lập rất có thể thêm giới từ “with”.

Linda’s boyfriend was waiting, (with) his eyes on Linda’s back.

=> Noun: eyes + preposional phrase: on Linda’s back(Bạn trai của Linda sẽ đợi, mắt dán vào vào sườn lưng của cô ấy)


Tìm đọc thêm vể các cấu trúc câu trong giờ Anh:


Một số cấu trúc câu tuyệt vời nhất thông dụng trong giờ đồng hồ Anh

1. We thought all writers, roughly speaking, are in the education business

(Chúng tôi nghĩ tất cả tác giả, nói chung, đa số ở trường kinh doanh)

2. Considering Jenifer’s abilities, she could have done better.

(Xét đến kĩ năng của Jenifer, cô ấy chắc rằng đã có thể làm tốt hơn)

3. It is going to rain, judging by the dark clouds. 

(Trời đang chuẩn bị mưa,, dựa vào những đám mây đen)

4. To lớn get back khổng lồ the main point, we need khổng lồ concentrate on it

(Quay quay lại vấn đề chính, chúng ta cần triệu tập vào nó)

Bài tập về cấu trúc tuyệt đối

Để củng rứa lại cục bộ nội dung kiến thức và kỹ năng ngày hôm nay, chúng ta hãy tập luyện thêm bài bác tập sau đây nhé:

*

Chọn câu trả lời đúng

1.______ no car, they have to lớn walk home.

Xem thêm: Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Mb, Cách Xem Truy Vấn Giao Dịch Tài Khoản Mbbank

A. There was B. There being C. Because there being D. There were

2.____, Justin will go there with me tonight.

A. Time permits B. If time permitting C. Time permitting D. Time’s permitting

3._____, My friends all went trang chủ excitely.

A. Goodbye was said B. Goodbye had been said C. Goodbye said D. When goodbye said

4.____, My family went on holiday in high spirits.

A. It being fine weather B. It fine weather C. It was fine weather D. It being a fine weather

5.____, the oto has started at once.

A. The signal was given B. The signal giving C. The signal given D. When the signal given

6.Hoa sat down there, _____ from her cheeks.

A. Tears’ rolling down B. Tears rolled down C. With tears rolled down D. Tears rolling down

7.____, the leaves are turning yellow.

A. When autumn coming on B. Autumn coming on C. Autumn came on D. Autumn being come on

8._____, He had to lớn buy a new one.

A. His camera losing B. His camera having been lost C. His camera had been lost D. Because his camera lost

9.She is used to sleepping with the door _____.

A. Opened B. Mở cửa C. Opening D to open

10.____, the hunter has gone into the forest.

A. Gun on hip B. A gun was on hip C. Gun on hip D. A gun being on hip

11.____ productions up by 75%, the factory has had another intelligent year.

A. As B. For C. With D. Through

12.With a lot of task ____, Trang have to sit up tomorrow.

A. Bởi B. Doing C. Done D. To do

13.Tonny sat there silently, his lips_____.

A. Trembling B. Trembled C. Were trembling D. Were trembling

14._____, Tommy’s suggestions are of higher value than mine.

A. All things considering B. All things considered C. All things were considered D. With all things were considered

15.Such ________ the case, She can’t vày another

A. Was B. Is C. Being D. Has been

 Đáp án

B C C A C D B B BACDABC

Trên đây, Step Up đã tổng phù hợp một cách không hề thiếu nhất về nội dung cấu trúc hay đối (Absolute phrase). Chúng tôi hi vọng các phần kỹ năng trên sẽ giúp đỡ cho các bạn cải thiện được điểm số trên trường cũng tương tự áp dụng dễ dãi vào các bài xích luyện nói tiếng Anh hằng ngày, Chúc chúng ta học tập thật xuất sắc với cỗ môn tiếng Anh