Thông tư 19/2012/tt

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 19/2012/TT-BYT

Hà Nội, ngày 09 mon 1một năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ HỢP. QUY VÀ CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNHAN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ đọng Luật tiêu chuẩn và quychuẩn nghệ thuật ngày 29 mon 6 năm 2006 với Nghị định số 127/2007/NĐ-CP. ngày 01tháng 8 trong năm 2007 của nhà nước về câu hỏi nguyên lý cụ thể thực hiện một trong những điều củaLuật tiêu chuẩn với quy chuẩn chỉnh kỹ thuật;

Cnạp năng lượng cứ Luật quality thành phầm,sản phẩm hoá ngày 21 mon 1một năm 2007 với Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng12 năm 2008 của Chính phủ nguyên tắc cụ thể thực hiện một trong những điều của Luật chấtsố lượng hàng hóa, hàng hoá;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật bình yên thực phẩmngày 17 mon 6 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CPhường ngày 25 tháng tư năm 2012của Chính phủ phương pháp cụ thể thực hành một số điều của Luật an ninh thực phẩm;

Căn uống cứ Nghị định số63/2012/NĐ-CPhường ngày 31 tháng 8 thời điểm năm 2012 của Chính phủ phương pháp công dụng, nhiệmvụ, quyền lợi với cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Theo đề xuất của Cục trưởng CụcAn toàn thực phẩm;

Sở Y tế ban hành Thông tư hướngdẫn vấn đề công bố thích hợp quy và chào làng phù hợp chế độ an toàn thực phđộ ẩm.

Bạn đang xem: Thông tư 19/2012/tt

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Thông bốn này luật trình trường đoản cú,làm hồ sơ công bố vừa lòng quy cùng ra mắt phù hợp công cụ an ninh thực phẩm (sau đây gọitắt là ra mắt sản phẩm) đối với thực phẩm vẫn qua bào chế bao gói sẵn, phụ giathực phẩm, chất hỗ trợ sản xuất thực phẩm, vật tư bao gói, lao lý tiếp xúcthẳng cùng với thực phẩm (dưới đây điện thoại tư vấn tắt là sản phẩm); trách nát nhiệm của cơ quanchào đón đăng ký phiên bản công bố hòa hợp quy và chào làng tương xứng giải pháp bình yên thựcphđộ ẩm (dưới đây call tắt là phòng ban mừng đón đăng ký) cùng tổ chức triển khai, cá thể công bốsản phẩm (tiếp sau đây Gọi tắt là tổ chức, cá nhân); bình chọn sau công bố thành phầm.

Điều 2. Giảimê thích tự ngữ

Trong Thông tư này, một trong những từ bỏ ngữsau đây được hiểu như sau:

1. Công ba cân xứng quy địnhbình yên thực phẩm: là bài toán tổ chức, cá nhân trường đoản cú chào làng sản phẩm phù hợpvới luật an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn chỉnh kỹ thuậttương ứng.

2. Chỉ tiêu chất lượng nhà yếu:là nút hoặc định lượng những chất đưa ra quyết định quý hiếm dinh dưỡng và tính chất đặcthù của thành phầm nhằm phân biệt, phân nhiều loại cùng sáng tỏ với thực phđộ ẩm cùng một số loại.

3. Bản lên tiếng chi tiết vềsản phẩm: là bạn dạng trải đời chuyên môn của một thành phầm (bao gồm thông thường thương hiệu sản phẩm,thương hiệu, tiêu chuẩn chỉnh quality chủ yếu, tiêu chuẩn chỉnh về hóa lý, vi sinhvật) bởi vì tổ chức triển khai, cá thể desgin cùng công bố cân xứng cùng với quy chuẩn kỹ thuật quốcgia (QCKT) tương xứng hoặc cân xứng với các biện pháp bình an thực phẩm của ViệtNam (vào ngôi trường thích hợp sản phẩm chưa có QCKT) hoặc cân xứng cùng với cơ chế của Ủyban Tiêu chuẩn thực phđộ ẩm nước ngoài (Codex) vào ngôi trường thích hợp nước ta chưa xuất hiện quyđịnh.

4. Phòng chu chỉnh được chỉđịnh: là phòng kiểm tra được cơ quan gồm thđộ ẩm quyền trên VN chỉ định và hướng dẫn.

5. Phòng kiểm nghiệm độc lậpđược công nhận: là chống kiểm định được công nhận bởi tổ chức triển khai công nhậncùng hòa bình với tổ chức triển khai, cá thể phân phối sản phẩm.

6. Phòng kiểm nghiệm được thừanhận: là phòng kiểm nghiệm của tổ chức triển khai, cá nhân sản xuất sản phẩm đượccông nhận vì tổ chức triển khai thừa nhận với phòng kiểm định được phòng ban tất cả thđộ ẩm quyềntại nước ngoài hướng dẫn và chỉ định.

Điều 3. Nộidung nhận xét sự cân xứng của thành phầm được ra mắt với quy chuẩn chỉnh nghệ thuật tươngứng và đánh giá sự phù hợp của thành phầm được công bố cùng với điều khoản an toànthực phẩm

1. Đánh giá chỉ sự tương xứng của sảnphẩm được công bố với QCKT tương ứng (dưới đây call tắt là đánh giá thích hợp quy) đốicùng với sản phẩm đã gồm quy chuẩn kỹ thuật: Nội dung đánh giá hợp quy áp dụng cho từngnhiều loại sản phẩm ví dụ được nguyên tắc trên quy chuẩn chuyên môn tương ứng.

2. Đánh giá sự phù hợp của sảnphẩm được công bố với cơ chế bình an thực phđộ ẩm (dưới đây gọi tắt là tiến công giátương xứng pháp luật bình an thực phẩm) so với thành phầm chưa tồn tại quy chuẩn chỉnh kỹ thuật:Nội dung Đánh Giá phù hợp hình thức an ninh thực phđộ ẩm áp dụng mang đến từng loại sảnphẩm dựa trên những tiêu chuẩn về an toàn thực phđộ ẩm theo vẻ ngoài của luật pháp vềbình yên thực phđộ ẩm. Trong trường phù hợp toàn nước chưa xuất hiện hiện tượng thì vận dụng theophép tắc của Codex.

Chương II

TRÌNH TỰ, HỒ SƠ CÔNG BỐSẢN PHẨM

Điều 4.Trình từ, hồ sơ ra mắt hòa hợp quy

1. Trình từ công bố phù hợp quy:

a) Cách 1: Đánh giá bán phù hợp quy

Tổ chức, cá nhân thực hiệnđánh giá hợp quy theo một vào nhị phương thơm thức sau: Tự đánh giá hợpquy theo câu chữ đánh giá thích hợp quy được giải pháp trên Khoản 1 Điều 3 của Thôngtứ này với thực hiện kiểm nghiệm thành phầm tại phòng kiểm nghiệm đượcsai khiến hoặc phòng chu chỉnh tự do được thừa nhận hoặc chống kiểm nghiệmđược thừa nhận; Thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy vày Sở Y tế hướng dẫn và chỉ định.

b) Cách 2: Đăng ký bản côngbố hợp quy

Tổ chức, cá nhân chào làng sản phẩmlập với nộp hồ sơ ra mắt theo biện pháp trên Khoản 2 Điều này mang lại phòng ban tiếp nhậnđăng ký được phương pháp trên Điều 7 của Thông tứ này.

2. Hồ sơ chào làng hợp quy:

a) Các sách vở, tài liệu đượcmức sử dụng tại Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CPngày 25 tháng tư năm 2012 của nhà nước quy định chi tiết thực hành một trong những điềucủa Luật bình yên thực phđộ ẩm (sau đây hotline tắt là Nghị định số 38/2012/NĐ-CP);

b) Riêng tác dụng chu chỉnh sảnphẩm được công cụ như sau: Kết quả kiểm tra thành phầm trong tầm 12 tháng (bảncội hoặc bạn dạng sao công triệu chứng có kèm bản cội để đối chiếu hoặc được vừa lòng pháp hóalãnh sự), có các tiêu chí theo từng trải của quy chuẩn chuyên môn tương xứng, củachống chu chỉnh được hướng dẫn và chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm hòa bình được công nhậnhoặc chống kiểm định được chấp thuận.

Điều 5.Trình tự, hồ sơ ra mắt cân xứng giải pháp an ninh thực phẩm

1. Trình tự chào làng phù hợpluật pháp an ninh thực phẩm:

a) Cách 1: Đánh giá bán cân xứng quyđịnh bình an thực phẩm

Tổ chức, cá nhân thực hiệnkiểm nghiệm thành phầm tại phòng kiểm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệmchủ quyền được thừa nhận hoặc chống chu chỉnh được quá nhận; Reviews phù hợplý lẽ bình an thực phẩm dựa trên hiệu quả kiểm nghiệm với theo nội dung đượchình thức tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tứ này.

b) Bước 2: Đăng ký kết phiên bản công bốtương xứng vẻ ngoài bình an thực phẩm

Tổ chức, cá nhân công bố sảnphđộ ẩm lập và nộp hồ sơ ra mắt được nguyên tắc trên Khoản 2 Vấn đề này mang đến ban ngành tiếpdấn đăng ký biện pháp trên Điều 7 của Thông tư này.

2. Hồ sơ công bố tương xứng quy địnhan toàn thực phẩm:

a) Các sách vở, tư liệu đượchiện tượng tại Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP;

b) Riêng hiệu quả kiểm nghiệm sảnphẩm được phép tắc nhỏng sau: Kết trái kiểm tra thành phầm trong vòng 12 tháng (bảngốc hoặc bạn dạng sao công triệu chứng có kèm bạn dạng cội để đối chiếu hoặc được vừa lòng pháp hóalãnh sự), có các tiêu chuẩn chất lượng đa phần, chỉ tiêu bình an, trong phòng kiểmnghiệm được hướng đẫn hoặc phòng kiểm nghiệm chủ quyền được thừa nhận hoặc phòngkiểm tra được quá nhận;

c) Kết quả nghiên cứu hiệu quả vềchức năng của sản phẩm đối với thực phẩm công dụng bao gồm công dụng mới, được chếbiến chuyển tự các hóa học mới hoặc theo technology new lần trước tiên chỉ dẫn giữ thông trênthị trường toàn nước chưa được chứng minh là bình yên cùng kết quả.

Điều 6. Côngcha so với sản phẩm nhập khẩu (trừ thực phđộ ẩm chức năng) chỉ nhằm mục tiêu mục tiêu sử dụngtrong nội cỗ cửa hàng phân phối, nhà hàng, hotel tứ sao trnghỉ ngơi lên

1. Hồ sơ công bố thành phầm bao gồm:

a) Bảng kê khai sản phẩm:

- Đối cùng với nguyên liệu thực phẩm,vật liệu bao gói, phương pháp xúc tiếp thẳng với thực phẩm nhập vào chỉ nhằmShip hàng phân phối trong nội bộ doanh nghiệp: bảng kê khai được giải pháp trên Mẫusố 2 phát hành cố nhiên Thông tứ này.

- Đối cùng với prúc gia thực phẩm, chấthỗ trợ bào chế thực phẩm nhập khẩu chỉ nhằm mục đích Ship hàng chế tạo vào nội bộdoanh nghiệp: bảng kê khai được chính sách trên Mẫu số 3 ban hành cố nhiên Thôngtứ này.

- Đối cùng với sản phẩm thực phđộ ẩm nhậpkhẩu chỉ nhằm mục tiêu sale vào ẩm thực, khách sạn bốn sao trngơi nghỉ lên: bảng kêkhai được nguyên lý tại Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tứ này.

b) Giấy chứng nhận ĐK kinhdoanh (Bản sao tất cả đóng dấu của tổ chức triển khai, cá nhân);

c) Kết trái kiểm định sản phẩmtrong tầm 12 tháng của nhà chế tạo hoặc bạn dạng báo cáo cụ thể về sản phẩm củanhà sản xuất; hoặc công dụng kiểm định sản phẩm trong phòng kiểm định được chỉđịnh hoặc phòng kiểm tra độc lập được thừa nhận hoặc chống kiểm nghiệm đượcbằng lòng.

2. Tổ chức, cá nhân ra mắt sảnphđộ ẩm lập với nộp làm hồ sơ công bố được dụng cụ trên Khoản 1 Vấn đề này mang lại phòng ban tiếpnhận ĐK được cơ chế trên Điều 7 của Thông bốn này.

Điều 7. Thẩmquyền đón nhận làm hồ sơ đăng ký cùng cung cấp Giấy chào đón bản công bố vừa lòng quy và Giấyxác thực chào làng tương xứng luật pháp an toàn thực phẩm

1. Bộ Y tế giao Cục An toàn thựcphẩm thực hiện vấn đề tiếp nhận hồ sơ đăng ký; cấp Giấy đón nhận bản côngba hòa hợp quy (sau đây phát âm tắt là Giấy tiếp nhận), Giấy chứng thực chào làng phùthích hợp lao lý an ninh thực phđộ ẩm (dưới đây phát âm tắt là Giấy xác nhận) đốivới: thực phđộ ẩm tính năng, phụ gia thực phẩm, chất cung cấp chế tao thực phẩm,những thành phầm nhập khẩu là thực phđộ ẩm đã qua sản xuất bao gói sẵn, vật liệu baogói, biện pháp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; chứng thực bằng văn phiên bản đối với sảnphđộ ẩm nhập vào (trừ thực phẩm chức năng) chỉ nhằm mục đích Giao hàng tiếp tế vào nội bộcông ty, kinh doanh vào ẩm thực ăn uống, khách sạn bốn sao trngơi nghỉ lên.

2. Snghỉ ngơi Y tế giao Chi cục An toàndọn dẹp và sắp xếp thực phđộ ẩm thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp Giấy tiếpnhận, Giấy xác nhận đối với: phẩm vật đem tới vào nước là thựcphđộ ẩm đã qua sản xuất bao gói sẵn (trừ thực phđộ ẩm chức năng), vật tư bao gói, dụngráng xúc tiếp trực tiếp với thực phđộ ẩm của tổ chức, cá nhân phân phối, kinhdoanh sản phẩm đó đóng bên trên địa phận.

3. Sản phđộ ẩm thêm vào vào nướcbao gồm mục đích xuất khẩu được đăng ký phiên bản chào làng sản phẩm trên Cục An toàn thực phẩmhoặc Chi viên An toàn dọn dẹp và sắp xếp thực phđộ ẩm khu vực tổ chức, cá thể gồm trụ sở chínhđóng góp bên trên địa phận Khi tất cả kinh nghiệm của nước nhập vào.

4. Sản phẩm bao gồm cùng chất lượngcủa cùng một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về phẩm vật dẫu vậy đượcphân phối tại 02 (hai) tỉnh giấc, thành phố trsinh hoạt lên được đăng ký bản ra mắt sảnphđộ ẩm trên Cục An toàn thực phđộ ẩm hoặc tại Chi viên An toàn dọn dẹp vệ sinh thực phẩm nơitổ chức, cá nhân gồm trụ snghỉ ngơi chính đóng bên trên địa phận.

5. Cơ quan tiền mừng đón ĐK quyđịnh tại Khoản 1, 2 Như vậy tổ chức đón nhận, cấp Giấy mừng đón cùng Giấy xácnhấn theo nguyên tắc trên Khoản 3, 4, 5 Điều 4 Nghị định số38/2012/NĐ-CP..

Trong vòng 02 (hai) mon Tính từ lúc ngàycảm nhận văn uống phiên bản thông báo nguyên do không cung cấp Giấy đón nhận với Giấy chứng thực củaphòng ban đón nhận đăng ký, giả dụ tổ chức, cá nhân chào làng thành phầm không bổsung, hoàn chỉnh hồ sơ theo đòi hỏi thì phòng ban đón nhận ĐK đang hủy hồ sơcông bố.

6. Cơ quan liêu chào đón ĐK cótrách rưới nhiệm cung cấp với cai quản số Giấy tiếp nhận và Giấy xác thực.

a) Đối cùng với Giấy chào đón và Giấyxác thực bởi Cục An toàn thực phẩm cấp cho sẽ được mức sử dụng ghi ký hiệu tương ứngnhư sau: (số đồ vật tự)/(năm cấp)/ATTP-TNgân Hàng Quốc Dân với (số trang bị tự)/(năm cấp)/ATTP-XNgân hàng Quốc Dân NCB.

b) Đối cùng với Giấy mừng đón và Giấyxác nhận bởi Chi viên An toàn vệ sinh thực phẩm thức giấc, thị thành cấp được quy địnhghi ký hiệu khớp ứng nhỏng sau: (số sản phẩm tự)/(năm cấp)/YT+thương hiệu viết tắt tỉnh giấc,thành phố-TNgân Hàng NCB cùng (số máy tự)/(năm cung cấp YT+thương hiệu viết tắt tỉnh, đô thị -XNgân Hàng Quốc Dân.

Quy ước viết tắt thương hiệu thức giấc, thànhphố trong Giấy tiếp nhận cùng Giấy chứng thực được qui định trên Mẫu số 5 ban hànhdĩ nhiên Thông tứ này.

Điều 8. Côngcha so với phú gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

1. Đối với phụ gia thựcphẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gồm trong danh mục được phnghiền sử dụngvì Bộ Y tế ban hành: Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố phẩm vật theoquy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Thông tư này.

Xem thêm: Top 10 SữA Dæ°Á»¡Ng Thể TrắNg Da TốT Vã  Ä‘Æ°Á»£C NhiềU Chị Em Tin Dã¹Ng

2. Đối với prúc gia thực phđộ ẩm,chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ko trực thuộc danh mục được phép sử dụng củaViệt Nam; sản phẩm có chứa phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biếnthực phẩm không nằm trong danh mục được phxay áp dụng của toàn nước nhưng mà thuộchạng mục theo nguyên tắc của Codex hoặc được phxay áp dụng ở nước sản xuất, Cục Antoàn thực phẩm vẫn lưu ý nhằm cho phép công bố thành phầm.

Điều 9. Cấplại Giấy đón nhận và Giấy xác nhận

1. Việc cung cấp lại Giấy tiếp nhậnvới Giấy xác thực được tiến hành trên ban ngành bên nước gồm thđộ ẩm quyền vẫn cung cấp Giấychào đón hoặc Giấy chứng thực lần đầu tiên đến sản phẩm đó và theo lý lẽ tạiĐiều 8 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP..

2. Trong trường hợp tổ chức, cánhân đề xuất cung cấp lại thành phầm nhưng lại không tiến hành đúng, đủ chế độ kiểm nghiệmthời hạn thì cơ quan mừng đón ĐK tổ chức triển khai kiểm soát cơ sở cấp dưỡng, kinhdoanh. Dựa trên hiệu quả cách xử lý vi phạm với hành vi khắc phục, ban ngành tiếp nhậnđăng ký đang đưa ra quyết định cấp lại tốt đề nghị công bố lại.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUANTIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Điều 10.Trách nhiệm của phòng ban tiếp nhận đăng ký

Cơ quan lại tiếp nhận ĐK cóquyền và trách nát nhiệm sau đây:

1. Tổ chức đón nhận hồ sơ côngtía đúng theo quy hoặc công bố cân xứng vẻ ngoài an ninh thực phđộ ẩm của tổ chức, cánhân.

2. Cấp với cấp cho lại Giấy tiếp nhậnvà Giấy chứng thực theo như đúng thời hạn hình thức tại khoản 3, 4 cùng 5Điều 4 của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP.

3. Trong vòng 07 (bảy) ngày làmviệc, kể từ ngày cấp Giấy tiếp nhận hoặc Giấy xác nhận, phòng ban tiếpnhấn đăng ký bao gồm trách nhiệm thông báo công khai các thành phầm đã được cung cấp Giấymừng đón hoặc Giấy chứng thực trên trang thông báo năng lượng điện tử của chính mình.

4. Đóng dấu ngay cạnh lai vào Bảnbiết tin cụ thể sản phẩm với đóng vết vào nhãn thành phầm nhằm chứng thực các nộidung ghi nhãn đề xuất theo pháp luật của pháp luật. Việc đóng vết này sẽ không cócực hiếm xác nhận về quyền mua công nghiệp. Cơ quan đón nhận ĐK trả tổchức, cá nhân chào làng thành phầm một bộ làm hồ sơ thành phầm cùng lưu giữ làm hồ sơ theo hiện tượng.

5. Tổ chức việc làm chủ và sử dụngmức giá, lệ tầm giá cung cấp Giấy tiếp nhận với Giấy xác nhận theo hướng dẫn của Bộ Tàibao gồm.

Điều 11.Trách nát nhiệm của tổ chức, cá nhân chào làng sản phẩm

Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩmbao gồm quyền và trách rưới nhiệm sau đây:

1. Công ba sản phẩm cùng công bố lạithành phầm trên cơ quan chào đón ĐK được pháp luật tại Điều 7 của Thông tưnày; nộp phí với lệ phí tổn vừa đủ theo qui định của quy định.

2. Tự đo lường unique, antoàn thực phẩm đối với sản phẩm của mình. Thực hiện chế độ đánh giá vàkiểm định thời hạn theo công cụ cùng buộc phải trọn vẹn chịu đựng trách nát nhiệm về tínhcân xứng của thành phầm vẫn ra mắt.

3. Công cha tên sản phẩm phải rõràng, thể hiện được đúng bản chất (phản ảnh nguyên tố cấu trúc, tác dụng, côngnghệ chế biến). Tên sản phẩm không rõ thực chất thì bắt buộc ghi kèm tên đội sản phẩmvới ghi chi tiết các văn bản ghi nhãn cần.

4. Nộp nhãn bằng lòng sau một(01) mon, Tính từ lúc ngày được cung cấp Giấy mừng đón hoặc Giấy chứng thực, nếu lúc côngbố chỉ nộp bản thi công dự thảo câu chữ ghi nhãn.

5. Khi phát hiện các thành phầm viphạm hình thức pháp luật về unique cùng bình yên thực phẩm của sản phẩm, ghinhãn, PR, ra mắt ko chân thực, tổ chức triển khai, cá nhân gồm trách nhiệm:

a) kịp lúc thông báo cùng với cơ quanthống trị nhà nước bao gồm thđộ ẩm quyền và cơ sở đón nhận ĐK về sự việc ko phù hợpcủa sản phẩm;

b) Tiến hành những phương án khắcphục sự không phù hợp;

c) lúc cần thiết hoặc khi gồm yêucầu của cơ sở làm chủ bên nước tất cả thđộ ẩm quyền thì phải tạm bợ chấm dứt câu hỏi sản xuất,xuất xưởng và tiến hành thu hồi các thành phầm không tương xứng vẫn giữ thông trênthị trường;

d) Thông báo cho các phòng ban quảnlý công ty nước có thẩm quyền với ban ngành chào đón đăng ký về kết quả khắc phục sựkhông phù hợp trước lúc liên tục chuyển những sản phẩm vào cung ứng, sale.

6. Lưu duy trì làm hồ sơ chào làng sản phẩmtheo thời hạn làm cho đại lý mang đến câu hỏi đánh giá, tkhô nóng tra hoặc để minh chứng sựcân xứng của các sản phẩm của bản thân với mọi văn bản đang công bố, cam kết tronghồ sơ.

7. Trường vừa lòng chỉ thay đổi các nộidung trong Bản báo cáo chi tiết về sản phẩm so với hiệ tượng nhãn, quy cáchbao gói, tiêu chí chỉ điểm quality, nội dung ghi nhãn ko nên, địa chỉtrụ sở của tổ chức, cá thể tuyệt vị trí cấp dưỡng, thương hiệu tổ chức, cá nhân (trong trườnghợp chuyển đổi Giấy ghi nhận đăng ký gớm doanh) thì tổ chức, cá thể được phépnộp công văn uống đề nghị bổ sung hẳn nhiên chứng thực về các văn bản sẽ thay đổi, bổsung của tổ chức triển khai, cá nhân chịu đựng trách rưới nhiệm về sản phẩm để được liên tục sử dụngsố Giấy đón nhận hoặc Giấy xác nhận đã làm được cấp cho xuất xắc cấp lại.

Chương thơm IV

KIỂM TRA SAU CÔNG BỐ SẢNPHẨM

Điều 12. Kiểmtra sau công bố

Cơ quan tiền tiếp nhận đăng ký vàChi viên An toàn dọn dẹp thực phẩm khu vực có các đại lý sản xuất, marketing đóng trên địabàn tất cả thđộ ẩm quyền tổ chức khám nghiệm việc triển khai quy định về bình yên thực phẩm,chế độ chu chỉnh chu trình so với sản phẩm đã chào làng.

Điều 13.Lấy mẫu chu chỉnh định kỳ

1. Chế độ kiểm định định kỳnhư sau:

a) 01 (một) lần/năm so với sảnphẩm của đại lý gồm một trong số chứng từ về khối hệ thống thống trị quality tiêntiến: GMP, HACCPhường, ISO 22000 hoặc tương tự.

b) 02 (hai) lần/năm đối với sảnphđộ ẩm của những đại lý không được cấp cho các chứng chỉ nêu trên.

2. Việc đem chủng loại kiểm định địnhkỳ được thực hiện vày tổ chức, cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân dữ thế chủ động mờicơ sở có thẩm quyền tiến hành.

3. Các chỉ tiêu nhằm chu chỉnh địnhkỳ là những tiêu chuẩn unique đa số vẫn công bố trong Bản thông báo bỏ ra tiếtvề sản vật hoặc bên trên nhãn thành phầm vẫn lưu lại hành; một số trong những tiêu chí hóa lý,vi sinch vật đang ra mắt trong Bản báo cáo cụ thể về sản phẩm hoặc theophép tắc của luật pháp.

4. Kết quả kiểm nghiệm củacác đoàn tkhô giòn tra, chứng thực đột xuất, định kỳ, công dụng khám nghiệm công ty nướcvề bình yên thực phẩm nhập khẩu được tổ chức, cá nhân sử dụng làm kếtquả kiểm nghiệm định kỳ nếu đáp ứng yêu thương ước tại Khoản 3 Điều này.

Chương thơm V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14.Quy định đưa tiếp

Các Giấy chứng nhận tiêu chuẩnmặt hàng được cấp theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 8 tháng 12 năm2005 của Bộ Y tế về quy chế công bố tiêu chuẩn vật phẩm thực phẩmvẫn còn cực hiếm cho tới Khi không còn thời hạn hiệu lực hiện hành được ghi trong Giấy chứngnhấn.

Điều 15. Hiệulực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thihành kể từ ngày 25 tháng 1hai năm 2012.

2. Quyết định số 42/2005/QĐ-BYTcủa Sở Y tế ngày 15 tháng 1hai năm 2005 về Việc phát hành quy chế về ra mắt tiêuchuẩn chỉnh thành phầm thực phđộ ẩm hết hiệu lực thực thi kể từ ngày Thông tứ này còn có hiệu lực hiện hành.

Điều 16. Tổchức thực hiện

1. Sở Y tế giao Cục An toàn thựcphẩm tổ chức thực hiện, chất vấn vấn đề tiến hành Thông tứ này vào phạm viViệt Nam.

Định kỳ sáu tháng, Cục An toànthực phđộ ẩm report Bộ trưởng Sở Y tế về công tác làm việc cung cấp Giấy mừng đón và Giấyxác thực.

2. Ssinh hoạt Y tế giao Chi cục An toànvệ sinh thực phẩm tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá việc triển khai Thông tứ nàytrong phạm vi địa bàn quản lý.

Định kỳ hằng tháng, Chi viên An toànlau chùi thực phẩm báo cáo Sngơi nghỉ Y tế với Cục An toàn thực phđộ ẩm về công tác cấp cho Giấytiếp nhận và Giấy xác nhận.

Nơi nhận: - Văn uống phòng nhà nước (Công báo, Cổng TTĐTCP); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Sở Công thương, Sở NN&PTNT; - Bộ trưởng (để b/c); - UBND những tỉnh, thành thị trực ở trong TW; - Ssinh sống Y tế những tỉnh giấc, tỉnh thành trực trực thuộc TW; - Cổng TTĐT BYT; - Lưu: VT, PC, ATTP..

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh hao Long

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09 tháng 11năm 2012 của Bộ trưởng Sở Y tế)

Mẫu số 1

Mẫu Bảng kê knhị nguyên vật liệu thực phẩm, bao bì xúc tiếp thẳng với thực phẩm nhập vào chỉ nhằm mục đích phục vụ sản xuất vào nội cỗ doanh nghiệp

Mẫu số 2

Mẫu Bảng kê khai prúc gia thực phđộ ẩm, hóa học cung cấp chế tao thực phẩm nhập vào chỉ nhằm mục đích giao hàng sản xuất vào nội bộ doanh nghiệp

Mẫu số 3

Mẫu Bảng kê knhị thành phầm thực phẩm nhập vào chỉ nhằm mục tiêu kinh doanh trong nhà hàng, khách sạn tứ sao trsinh hoạt lên

Mẫu số 4

Quy ước viết tắt thương hiệu tỉnh, thành phố trong Giấy mừng đón với Giấy xác nhận

Mẫusố 1

BẢNGKÊ KHAI NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM, VẬT LIỆU BAO GÓI, DỤNG CỤ TIẾP XÚC TRỰC TIẾPhường VỚITHỰC PHẨM NHẬPhường KHẨU CHỈ NHẰM PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TT

Tên nguyên liệu

Thành phần cấu tạo

Tên hãng sản xuất và thương hiệu nước

Mức các tiêu chí quality đa số, chỉ tiêu an toàn

Thời hạn sử dụng

Quy phương pháp bao gói

Sử dụng đến sản phẩm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

............., ngày....... mon ........ năm .....

Xem thêm: Phần Mềm Trộn Đề Thi Trắc Nghiệm Phạm Văn Trung, Phần Mềm Trộn Đề Trắc Nghiệm Của Phạm Văn Trung

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký thương hiệu, đóng góp dấu)

Mẫusố 2

BẢNGKÊ KHAI PHỤ GIA THỰC PHẨM, CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NHẬPhường KHẨU CHỈ NHẰM PHỤCVỤ SẢN XUẤT TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

TT

Tên phụ gia thực phẩm/chất cung ứng chế tao thực phẩm

Thành phần cấu tạo

Chỉ tiêu chất lượng, an toàn

Tên nhà sản xuất cùng tên nước

Thời hạn sử dụng

Quy phương pháp bao gói

Sử dụng mang đến sản phẩm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

............., ngày....... tháng ........ năm .....

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 3

BẢNG KÊ KHAI SẢN PHẨM NHẬPhường. KHẨU CHỈ NHẰM KINH DOANH TRONG SIÊU THỊ,KHÁCH SẠN BỐN SAO TRTại LÊN


Chuyên mục: Tổng hợp